PDF čitanka

  PDF Čitanka

   Veoma važna napomena:  Prije preuzimanja ne samo ove, nego bilo koje istorijske građe sa interneta, pogotovo koju su pisali naši okupatori, kolonizatori ili zapadni putopisci koji su u stvari uglavnom bili agenti ili špijuni, treba imati na umu da pored činjeničnog aspekta koji se iznosi u knjigama, često postoji i politički aspekt usmjeren isključivo na politiku da se umanji značaj Srba na ovim našim i svakim drugim prostorima na kojima boravimo, koje smo nastanjivali ili ih dosegli na razne načine i iz raznih razloga, uglavnom bježeći od pogroma koji traje vijekovima i kojeg nam organizuje Zapad. Metode kojima se to radi su dobro poznate, srbski narod se naziva uopšteno, toponimskim pojmovima ili po vjerskoj pripadnosti, napr. raja, Bosanci, pravoslavci, Vlasi, Iliri, Slaveni i sl. To često zna da ide i do paradoksa da se i recimo hercegovci nazivaju bosancima.

  Dakle, narode srbski, obratite pažnju na to da zavjera protiv nas ipak postoji, i ogleda se u tome što se minimizira i zabašuruje naš veliki značaj u istoriji evropske civilizacije, a i drugih, jer mnogi dokumente koje nam poturaju kao vjerodostojne su prepis prepisa, pri čemu niko original nikada nije ni vidio ili se čuva u Vatikanskoj biblioteci u odjeljenjima u koja nije dostupan pristup svakome i vjerovatno se razlikuje od prepisa.

  Inače prilikom čitanja svake istorijske građe i udžbenika, ne treba sve prihvatati kao zdravo za gotovo, i tu treba trijebiti i odvajati žito od kukolja. Jer je na sceni velika zavrzlama i mršenje kada je u pitanju naša srbska istorija. Čak i sami Srbi često unose šum što iz neobavještenosti, što iz nerazmišljanja, a često zbog toga što su kupljeni davanjem diplome, radnog mjesta i sl.

  Čak se i učenim ljudima koji nisu tendencioznih namjera, podkradu neke tvrdnje jer su postale dogme čestim provlačenjem kroz knjige i papagajskim ponavljanjem kao napr. doseljavanje Srba na Balkan, ili veliki broj naroda kojih odjednom više nema, a kao postojali su, ili uvođenje nekih nepostojećih pojmova kao napr. Vizantija i sl.

   

  A

  Andjelković Jovan - Hercegovina

  Ardalić Vladimir - Narodni život i običaji u Bukovici

  B

  Bačko Aleksandar - Porodice dalmatinskih Srba

  Bajić Jovo - Perunov trag na Lupoglavskom jezeru

  Bajić Jovo - Kuprešani u Lici, Slavoniji i Dalmaciji

  Balać Dimitrije -Istorijska prava srpskog naroda na krajeve: Dalmaciju,Liku, Gorski Kotar,Žumberak. Kordun, Baniju i Slavoniju

  Basarović Risto - Kulturni život u Sarajevu pod Austro-Ugarskom upravom

  Barjaktarović Mirko - Vlasenica

  Baum Milica - Legenda o Sv.Đorđu u priprati srkve Lomnice

  Begović Nikola - Život i običaji Srba graničara

  Begović Nikola - Srpske narodne pjesme iz Like i Banije

  Berber Dr Stojan - Istorijski podaci o uskočkom serdaru Stojanu Jankoviću

  Berger Egon - 44 mjeseca u Jasenovcu

  Berić Dušan - Crkva Sv.Ilije u Zadru

  Belkašić Ljiljana - Nošnja u Donjem Birču

  Bilbija S.Svetislav - Staroevropski jezik i pismo Etruraca

  Bidermann Hermann Ignaz - O etnografiji Dalmacije

  Bogićević Vlatko - Bosna i Hercegovina srpske su zemlje po krvi i jeziku

  Bogumil Hrabak - Uskočko i tursko pustošenje sjeverne Dalmacije 1540. - 1570.

  Borak Svetozar - Srbi katolici

  Borjanka Trajković - Nikola Kašiković

  Branković M Boško - Narodni običaji iz Bosanskog Petrovca

  Bratstvo - Uspomene Riste Ivaniševića

  Brkljač Đuro - Zločin bez kazne nad Srbima u Hrvatskoj

  Bogićević Vojislav - Pismenost u BiH

  Bošnjak Radovan - Sisak

  Bošnjak Radovan - Sana

  Bošnjak Radovan - Vrbanja

  Bratić A.Toma i St.Delić - Narodne igre sa sijela i zbora u Gornjoj Hercegovini (GZM 1905.)

  Budisavljević Leko - Pleme Budisavljevica u Gornjoj Krajini

  Budisavljević Srđan - Stvaranje države SHS

  C

  Č

  Čokorilo Prokopije - Ljetopis Hercegovine

  Čolaković Drago - Jasenovac

  Čulić Zorislava - Narodne nošnje u BiH

  Ć

  Ćorović Dr Vladimir - Srpski manastiri u Hercegovini

  D

  Daničić Djuro - Rat za srpski jezik i pravopis

  Dabić Vojin - Banska Krajina

  Dabić Vojin - Vojna Krajina / Karlovački generalat

  Delić Nino - Stanovništvo Vojne Krajine 1831.

  Delić Nino - Pravoslavno stanovništvo Dalmacije prema popisu SPC od 1835. do 1850.

  Devura Nikola - Knez Ivo od Semberije

  Deretić Jovan - Antička Srbija

  Deretić Jovan - Zapadna Srbija

  Desnica Boško - Istorija kotorskih uskoka 1

  Desnica Boško - Istorija kotorskih uskoka 2

  Dinić Mihajlo - Zemlja Hercega Svetog Save

  Dučić Jovan - Verujem u Boga i Srpstvo

  Dučić Nićifor - O srpskoj opštini u Trstu

  Dušanić B Jovan - Pribinić - mjesto u Republici Srpskoj

  Dušanić B Jovan - Pribinić i okolinaPribinić i okolina

  Đ

  Djordjevic Tih. – U Budišinu (Lužički Srbi) putopis

  E

  Eparhijski upravni odbor Šibenik - Dalmatinska Lazarica

  F

  Filipović S Milenko - Prilozi etnološkom poznavanju severoistočne Bosne

  Filipović Milenko - Stari srpski zapisi i natpisi iz sjevernoistočne Bosne

  Filipović S.Milenko - Majevica

  Filipović Milenko - Ozrenjaci ili Maglajci

  Filipović Milenko - Etnički zapisi iz zapadne Bosne

  Filipović Milenko - Rama u Bosni

  Filipović Milenko - Krsno ime i slične slave u Modriči

  Fon Taube Fridrih Vilhelm - Istorijski i geografski opis Slavonije i Srema 1777.

  G

  Gavrlilović Slavko - Srbi u Habsburskoj monarhiji

  Gavrilovic Slavko - Problem unijaćenja i kroatizacije Srba

  Gaković N.Petar - Iz istorije Krajine

  Gaković N.Petar - Rasap Bosanske Krajine 1683. - 1699.

  Georgijević Milovanov Luka - Opit nastavljenja k srpskoj sličnorečnosti

  Glušac Vaso - Nekoliko pitanja iz prošlosti BiH

  Glušac Vaso - Stari pisci i putnici o vjeri Južnih Slovena

  Glušac Vaso - Istina o Bogumilima

  Golemović Dimitrije - Muzika srpskih izbeglica

  Gopčević Spiridon - Stara Srbija i Makedonija

  Gopčević Spiridon - Über die Albaner (njemački)

  Grujić M.Rad. - Najstarija srpska naselja u sjevernoj Hrvatskoj

  Grujić M. Radoslav - Srbi na austrijskom dvoru

  Grujić Radoslav - Plemenski rječnik Ličko-Krbavske županije

  Grujić M. Radoslav - Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obeležja

  Grujić Radoslav - O prenosu moštiju srpskih svetitelja aprila 1942. iz NDH u okupiranu Srbiju

  Grujić Radoslav - Spomenica o srpskom pravoslavnom Vladičanstvu pakračkom

  Grbić Manojlo - Karlovačko vladičanstvo knjiga 1

  Grbić Manojlo - Karlovačko Vladičanstvo knjiga 2

  Grbić Manojlo - Karlovačko vladičanstvo knjiga 3

  Glas Srpskog učenog društva 1866. - Opis Bosne

  Grupa autora - Život i rad prof. Milenka S.Filipovića

  Grupa autora - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku

  Grubić Ljubomir - Narodne igre na Kozari

  H

  Hrabak Bogomil - Smiljanici od Zadra sokoli

  I

  Istočnik 1903. - Mitropolit Petar Zimonjić

  Istočnik 1904. - Zvornička Eparhija i njeni mitropoliti

  Istočnik 1904. - Ženidba u BiH

  Istočnik 1899. - Starine manastira Pakre

  Šarl Irljart – Putopis iz vremena ustanka u BiH 1875.-1876.

  Ivić Aleksa - Rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele

  Ivić Aleksa - Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16, 17. i 18. vijeka

  Ivić Aleksa - Seobe Srba u Hrvatsku i Slavoniju

  Ivić Aleksa - Istorija Srba u Ugarskoj od pada Smedereva do seobe pod Čarnojevićem 1459.do 1690.

  Ivić Pavle- Srpski narod i njegov jezik

  Ivanišević Milivoje - Srpska zgarišta srebreničkog kraja

  Ivanišević Milivoje - Hronika našeg groblja

  Ivaniševic Milivoje - Izgon Srba iz BiH 1992. - 1995.

  Ivo Andrić - Razvoj duhovnog života u Bosni ... doktorska disertacija

  J

  Jarić Djuro - Tromedja

  Jeremić Dr. Risto - O porijeklu stanovništva Tuzlanske oblasti

  Jović Spiridon - Etnografska slika slavonske vojne granice

  Jarčević Slobodan - Istorijske skrivalice

  Jarčević Slobodan - Gradišćanski Hrvati su Srbi

  Jarčević Slobodan - Preci Rumuna i Moldavaca su Srbi/Sloveni

  Jarčević Slobodan - Skenderbeg je bio Srbin

  Jarčević slobodan - Nije bilo doseljavanja Srba na Balkan

  Janković Djordje - Srpsko pomorje od 7.-10. veka

  K

  Karanac Dušan - Srpska škola u Livnu

  Kajmaković Radmila - Etnološka istraživanja u Semberiji

  Kajmaković Radmila - Rade Peleš-Osnivač prvog muzeja u Tuzli

  Katić Marko – Dvije ikone Jerusalima iz Ilijaša

  Karanović Milan - Zubun u Bosni

  Karanović Milan - Franjevac Jukić o krajiškoj nošnji

  Karanović Milan - O „Mramoru Vojvode Momčila"

  Karanović Milan - Krsno ime i Zavještina na Zmijanju

  Karanović Milan - Iseljeni Drobnjaci

  Karanović Milan - Dinarska Plahovitost (Razvitak 1936.)

  Karanović Milan - Krajiške nošnje na sveslovenskoj izložbi

  Karanović Milan - Sveti Sava u folkloru Bosanske Krajine

  Karanović Milan - Dinarska plemena Nemanjićkog porijekla

  Karanović Milan - Krsno ime na Zmijanju

  Karanović Milan - Sanska župa

  Karanović Milan - Pounje u Bos.Krajini

  Karanović Milan - Ženska nošnja u Zmijanju

  Kaser Karl - Popis Like i Krbave 1712.godine

  Kašić Dr Dušan - Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji

  Kašić Dr Dušan - Srpska naselja i crkve u sjevernoj Hrvatskoj

  Kašić Dr Dušan - Svijetli grobovi pravoslavnih Šibenčana

  Kašić Dušan - Otpor marčanskoj uniji

  Kašić Dušan - Pogled u prošlost srpske crkve

  Kuraica Mr Milorad - Dositej u srpskom Plavnu

  Kuraica Mr Milorad - Dositej u Dalmaciji

  Kuraica Mr Milorad - Narodne pjesme iz Kninske krajine

  Kuraica Mr Milorad - Krajiški crven ban

  Komar Ž. Goran – Dva ćirilična natpisa u Donjem Lukavcu (Nevesinje)

  Kostić M. Lazo - Sporne teritorije Srba i Hrvata

  Kostić M. Lazo - Ko je kriv za zločine nad Srbima u NDH

  Kostić M. Lazo - Hrvatska zverstva u Drugom svetskom ratu (dodatak knjizi)

  Kostić Mita - Nova Srbija i Slavjanosrbija

  Krstić Aleksandar - Srpska naselja u Podunavlju i Posavini Srbije i južne Ugarske u 15. i 16. veku

  L

  Lazić Lukin Sima – Srbi u davnini

  Leskovac Mladen - Nekoliko podataka za biografiju Save Mrkalja

  Ludvig Desanka - Banja Luka

  Lukić Prof.Dr. Slobodan - Bogutovo Selo

  Lj

  M

  Mastilović Draga - Mostar kao kulturno sjedište hercegovačkih Srba

  Mazalić Đoko - Jedna neobična slavska ikona

  Mazalić Đoko - Portre sarajevskog mitropolita Paisija iz godine1805.

  Medaković Dejan - Srbi u Zagrebu

  Mihailović Risto - O prošlosti Vukovara obzirom na tamošnje Srbe

  Episkop Milaš Nikodim  - Autobiografija

  Episkop Milaš Nikodim  - Sveti Vasilije Ostroški

  Episkop Milaš Nikodim - Pravoslavna Dalmacija

  Episkop Milaš Nikodim - O istoriji pravoslavne crkve u Dalmatinsko-istarskom vladičanstvu

  Milinić – Lojović Nina – Graditeljsko nasledje Istočne Hercegovine

  Milojević Ž. Borivoje - O Privredi i naseljima u dolinama Cetine i Krke

  Mirko Dragović - Sveti Sava nije spaljen

  Mitrović Aleksandar - Ženidba i udadba u sjevernoj Dalmaciji 1.

  Mitrović Aleksandar - Ženidba i udadba u sjevernoj Dalmaciji 2.

  Milćević Dj.Milan – Pomenik znamenitih ljudi

  Milojević Borivoje - Kupreško ,Vukovsko, Ravno, Glamočko polje

  Mošin Vladimir - Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj 0d 13. do 20. stoljeća

  Mrgić Jelena – Severna Bosna od 3. – do 16. veka

  Mrgić Radojčić Jelena - Donji Kraji

  N

  Nakićenović Jovan - Luka Vukajlović

  Nakićević Savo - Kninska Krajina

  Nikolić T.R. - Širenje Arnauta u srpske zemlje

  Nikoliš Gojko - Sava Mrkalj povijest o jednom stradalniku

  Nišić Stanko - Hrvatska Oluja i srpske seobe

  Novaković Relja - Srbin rimski car

  Novaković Relja - Srbi i njihivi pradavni srodnici

  Nj

  O

  Opačić Stanko Ćanica - Srbin u Hrvatskoj

  Otadžbina 1875. - Lužički Srbi i njihova književnost

  Otadžbina 1875. - Hercegovina

  Otadžbina 1882. - Prilozi o poznavanju Dalmacije

  P

  Panić M. Super - Filip Višnjć život i djelo

  Pamučina Joanikije - Serafim Šolaja (Srpsko-dalmatinski magazin 1896.)

  Parijez Majna - Crkva Sv.arhangela Mihajla u Trebinju

  Paravac Dušan - Trebava

  Pavlović Mirjana - Srbi u Temišvaru

  Petrović Tanja - Božić kod Srba u Beloj Krajini

  Petrović Slobodan - Korzo stare Bijeljine

  Petrović Ilija - Srpski dobrovoljci iz Hercegovine i Bosne 1912.-1918.

  Petrović Ilija - Sa svih strana srpski dobrovoljci 1912.- 1918.

  Perić Branko - Čečava

  Pejanović Djordje - Stanovništvo BiH

  Pejanović Djordje - Štamparije u BiH 1529. - 1951.

  Perušek prof. Rajko – Etnografske beleške o austrijskim Srbima (Nova iskra, 1902.)

  Popović Djordje - Danilo Medaković (Otadžbina,1882.)

  Pinto Avram – Jevreji Bosne i Hercegovine

  Pjanović - Luković Dr Olga - Srbi - narod najstariji

  Petrović S. Mihailo - Kako je postao Beograd

  R

  Radeka Milan - Gornja Krajina ili Karlovačko Vladičanstvo

  Radjenović Petar - Unac

  Radjenovic Petar - Naselja i porijeklo stanovništva Bjelajskog Polja i Bravska

  Radjenovic Petar - Sela parohije Krnjeuše

  Roksandić Drago - Srbi u Hrvatskoj

  S

  Srebrenica stvarnost i manupilacije -Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije aprila 2019. god. Banja Luka

  Spisak žrtava rata 1941.-1945. BiH

  Savković Jovan -Pregled postanka, razvitka i razvojačenja Vojne granice od XVI veka do 1873. god.

  Mr Sekulić Milisav - Knin je pao u Beogradu

  Sindik Ilija - Dubrovnik i okolina

  Simeunović Dragan - Drumovi Filipa Višnjića i Knez Ivo od Semberije

  Sirovina Vukašin - Sočanica i seočani Radonjići (Razvitak 1940.)

  Skarić Vladislav - O geografskoj nomenklaturi Bosne i Hercegovine (GSGD, 1927.)

  Skarić Vladislav - Odakle su žumberački uskoci?

  Skarić Vladislav - Porijeklo pravoslavnog naroda u Sjevero-zapadnoj Bosni

  Skarić Vladislav - Srpska pravoslavna škola u Sarajevu (Istočnik)

  Skarić Vladislav - Postanak krsnog imena (Gl.Zem.muzeja 1920.)

  Smiljanić Tomo - Bradina - Pleme Brsjaci

  Stojanović Simo - Zapisi protinom rukom

  Stanić Radomir - Stari srpski nadgrobni spomenici u Mostaru

  Sion 1874. - Osveštanje crkve u Brčkom

  Sion 1875. - Položaj pravoslavne crkve u Dalmaciji

  Spasojević Momčilo - Porijeklo stanovništva čelinačkog kraja

  Spasojević Momčilo - Snjegotina

  Stražilovo 1888. - Srpske naseobine u Štajerskoj i Varaždinskom Generalatu

  Sviher Hajnrih Johan -Istorija unijaćenja Srba u Vojnoj Krajini

  Š

  Šćekić Draško - Sorabi

  Šematizam Dabro - Bosanske Mitropolije za 1882.god.

  Šematizam (pregled) Dabro-Bosanske Mitropolije 1887.

  Šematizam Srpsko pravoslavne eparhije Gornjo Karlovačke za 1871.godinu

  Šematizam Eparhije Pakračke za 1898.god.

  Ševo Ljiljana - Manastir Gomionica

  T

  Tomić Jovan - Grad Klis u 1596. godini

  Trifković Stjepo - Višegradski Stari Vlah

  Trifković Stjepo i Vladimir – Sarajevska okolina

  U

  Umićević Dušan - Ojkanje u Bosanskoj Krajini

  Uzelac Dušan - Srbi Like solunski dobrovoljci

  V

  Vasić dr. Milan - Etnička kretanja u 16. vijeku Bosanskoj Krajini

  Vasiljević Hadži Jovan - Arnauti naše krvi

  Vojvodić Dušan - Znameniti srbi vinkovačkog kraja

  Vučković Gavro - Riječ Krajišnika

  Vuksanović Vuletić Vid - Poslednji hajduci u Lici

  Vukićević V.Milenko -Istorija srpskog naroda u slici i reči

  Z

  Zatezalo Đuro - Svjedočanstvo ustaškog genocida

  Zbornik - Benkovački kraj kroz vijekove

  Ž

  Živković Mita - Sarajevo

  Živković Mita - Srbulje u Sarajevu   Poklon biblioteka Gorana Legenovića

  Kako su postali današnji tereti bosanskih hristijana, Srbski dnevnik, novosadski list za 1858..pdf

  Đorđe Pejanović, Kulturno-prosvetna, humana i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine, Sarajevo 1930..pdf

  Spomenica povodom osamdesetogodišnjice okupacije Bosne i Hercegovine (1878-1958), pedesetogodišnjice aneksije (1908-1958) i četrdesetogodišnjice oslobođenja i ujedinjenja (1918-1958), Beograd 1959..pdf

  Crna knjiga – Patnje Srba u BiH 1992-1995, Miroslav Toholј, Cetinje 2000

  PRNјAVOR I NјEGOVA OKOLINA - ZDRAVKO NEDOVIĆ.pdf

  Mihailo M. Đokić Iz života za život, Beograd, izdavačka knjižara Gece Kona. 1922..pdf

  Miloš Tanasić - Moj život i rad, Sarajevo 1986..pdf

  III. Šematizam Srpsko-pravoslavne Eparhije Banjalučke i Bihaćke za godinu 1923. (Prema stanju 31. decembra 1923. g.), Banja Luka, 1925..pdf

  Memoari komandira Kokorske čete, Besjeda, Banja Luka, 2002..pdf

  D. Stranjaković, Vasa Pelagić i mitropolit Mihailo: prepiska i dokumenti, Život: mjesečni časopis za književnost 19 (1954), 259-284.D. Stranjaković, Vasa Pelagić i mitropolit Mihailo: prepiska i dokumenti, Život: mjesečni časopis za književnost 19 (1954), 259-284.

  Jedan pogled na obrazovanje i vaspitanje naroda, putem knjižnica i čitaonica u vezi sa zemljoradničkim zadrugama. Predavanje Vlad. D. Ilića, presednika lozničkog prvostepenog suda, držano na H1. kongresu „Srpskih zemljoradničkih zadruga“ u Pirotu, 1907..pdf

  Štampa u Srba do 1839 - Svetislav Šumarević.pdf

  POČECI PAROHIJSKIH MATICA U BOSNI.pdf

  Nacionalistička omladina u Bosni.pdf

  USTANAK U BOSNI 1875-78.pdf

  PISMO IZ BOSNE - Agrarni odnosi, dažbine, nekolike napomene o upravi i opštem stanju.pdf

  Iz kulturne i političke istorije Bosne i Hercegovine - Risto Besarović.pdf

  Rasprave i članci - Risto Radulović, SKZ, Beograd, 1940.pdf

  Današnjica i Mlada Bosna -Uloga i značaj Vladimira Gaćinovića, Sarajevo 1937..pdf

  RAZVITAK ZADRUGARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1900. DO 1941. GOD..pdf

  Bosna i Hercegovina u XIX vijeku očima stranaca - zemlјa i lјudi - Zdravko D. Marijanac.pdf

  Četovanje vojvode Petra Mrkonjića — Kralјa Petra — po Bosanskoj Krajini 1875—1876, Sarajevo, 1921..pdf

  Prvi srpski ustanak i bosanski Srbi - Vaso Čubrilović.pdf

  Preislamski ostatci među jugoslovenskim muslimanima, od D-ra Tihomira R. Đorđevića.pdf

  Jovan Cvijić i Bosna - Zdravko D. Marijanac.pdf

  Izveštaj Glavnog odbora Prosvete za 1934-35. godinu.pdf

  Glasnik društva Prosvete, Sarajevo, mart-april 1938, br. 3-4..pdf

  HERCEGOVAČKI USTANAK 1882 GODINE.pdf

  Srpska Pravoslavna Crkva u Prvom svetskom ratu 1914-1918 (drugi deo).pdf

  Srpska Pravoslavna Crkva u Prvom svetskom ratu 1914-1918 (prvi deo).pdf

  Iz istorije Srba u Bosni i Hercegovini - Vladimir Stojančević.pdf

  Književni i politički listovi u Bosanskoj Krajini.pdf

  RUDNO BOGATSTVO BOSANSKE KRAJINE.pdf

  Polјoprivreda Vrbaske banovine.pdf

  Iz etnografije Bosanske Krajine.pdf

  Barjak Krajine - Jovan Kršić.pdf

  PROSVETNE PRILIKE U VRBASKOJ BANOVINI.pdf

  Revolucionarni pokreti u Bosanskoj Krajini u XIX veku - Vaso Čubrilović.pdf

  BOSANSKA KRAJINA (Kratak istoriski, antropogeografski i etnografski pregled).pdf

  Banja Luka u XVI i XVII stolјeću.pdf

  Banja Luka - Dr. Vaso Glušac.pdf

  Vaspitni uticaj narodne poezije - Milan N. Milošević.pdf

  Srpski književni centri u XV i XVI veku.pdf

  Folklorni elementi u dekoraciji u crkvama brvnarama u Bosni i Hercegovini.pdf

  Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini - Vaso Čubrilović.pdf

  Prvi pokušaj aneksije Bosne i Hercegovine i Vojvodina.pdf

  Dezerteri, „Zeleni kadar“ i socijalne patnje stanovništva.pdf

  ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE I SRPSKO PITANјE.pdf

  „Krst u seoskom ataru: sakralna topografija i njena društvena funkcija u parohiji srednjovekovne Srbije“, Istorijski časopis, knj. LVI (2008),311..pdf

  Književne prilike u Srbiji pre stotinu godina.pdf

  Da li je bilo političke akcije Srbije u Bosni za oslobođenje od turske vlasti pre Garašaninovog „Načertanija“.pdf

  Mladobosanci i ideja jugoslovenstva - Vladimir Dedijer.pdf

  Slika o Bosni i Hercegovini u evropskoj putopisnoj literaturi od 1850 do 1878. godine.pdf

  Ideja o prodaji Bosne i Hercegovine šezdesetih godina 19. stolјeća.pdf

  Bibliografija radova Vase Čubrilovića.pdf

  Nekolike napomene o izbacivanju grešnika iz zemlјe i vode.pdf

  Nekolike turske kazne - Dr. Tihomir Đorđević.pdf

  Zvona na našim crkvama za vreme Turaka.pdf

  Bosanska kriza 1908 - 1914, Sarajevo 1958, Dr Nikola Stojanović.pdf

  Bosanski omladinci i Sarajevski atentat - Dr. Božo Čerović (1930)..pdf

  Želјe i molbe Kršćana u BiH sultanu Abdul-Medžidu, 1851. god..pdf

  ZEMLjOPIS I POVIESNICA BOSNE OD SLAVOLjUBA BOŠNјAKA, ZAGREB, 1851..pdf

  Ćirilski spomenici u Bosni i Hercegovini, „Naše starine“, knj. VI, Sarajevo, 1959..pdf

  Fragmenti iz istorije bosanskog ustanka 1875. i 1876. god - Aleksa Ivić.pdf

  Povijest naselјa u Posavini 1718 - 1739, dr. Gustav Bodenštajn.pdf

  Sklapanјe I RAZVOD HRIŠĆANSKIH BRAKOVA PRED KADIJAMA U TURSKO DOBA.pdf

  BOSNA I KTITORSTVO ZA VREME VLADAVINE BOSANSKIH BANOVA I kraljeva.pdf

  Dvadest i pet godina rada Prosvjete 1902-1927.pdf

  TURSKA NASILjA U BOSNI OD 1875 DO 1878 (OKO TEŠNјA, PRNјAVORA, DERVENTE, BRODA I SRPCA).pdf

  Francuski putnici u Bosni na pragu XIX stolјeća i njihovi utisci o njoj - Midhat Šamić.pdf

  Dvadest i pet godina rada Prosvjete 1902-1927.pdf

  TURSKA NASILjA U BOSNI OD 1875 DO 1878 (OKO TEŠNјA, PRNјAVORA, DERVENTE, BRODA I SRPCA).pdf

  „Prosvjeta – srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949″ ....pdf

  NARODNE IGRE DOBOJSKOG TESLIĆKOG I PRNјAVORSKO-ČELINAČKOG KRAJA.pdf

  ALMANAH PROSVJETE ZA 2015. GODINU.pdf

  SPOMENICA VASILjA GRĐIĆA.pdf

  II Šematizam Pravoslavne Srpske Mitropolije Banjalučko i Bihaćke za godinu 1911, Banja Luka 1912.pdf

  Prvi šematizam pravoslavne srpske mitropolije Banjalučko-Bihaćke za godinu 1901, Banja Luka 2001, (fototipsko izdanje)..pdf

  BIBLIOGRAFIJA RADOVA MILANA KARANOVIĆA.pdf

  DVADESET GODINA RADA PROSVETE.pdf

  O seoskim crkvenim zborovima - Milan Karanović.PDF

  Sarajevski zaverenici - Dobroslav Jevđević.pdf

  Odabrani radovi - dr Risto Jeremić.pdf

  Iz starih spomenika (1921) - Risto Radulović.pdf

  Sumarni pregled zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine u prošlosti (1941).pdf

  ČETVRTO IZDANјE PELAGIĆEVE „,ISTORIJE BOSANSKO-HERCEGOVAČKE BUNE“.pdf

  KALAJEV REŽIM U BOSNI PREMA KNјIŽEVNICIMA I KNјIŽEVNOSTI (1882–1902).pdf

  „Zastava“ o Bosni i Hercegovini.pdf

  PETAR KOČIĆ I MOSTARSKA KNјIŽEVNA GRUPA.pdf

  PAROHIJSKO I MANASTIRSKO SVEŠTENSTVO 1913. GODINE.pdf

  JEDNA MONOGRAFIJA O VASI PELAGIĆU.pdf

  VASA PELAGIĆ I NARODNA DOBROTVORKA KATARINA JOVANOVIĆ.pdf

  PRVA SLIKARSKA ŠKOLA U BOSNI.pdf

  KNјIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE (od ilirskog pokreta do oslobođenja 1918).pdf

  Bosanska Krajina u doba Prvog srpskog ustanka - Dr Bogumil Hrabak.pdf

  Stotinu godina društva „Prosvjeta“ 1902-2002 zbornik izabranih radova.pdf

  Prilozi istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austro-Ugarskom.pdf

  Kapište - Milenko S. Filipović.pdf

  Podaci za proučavanje prosvjetnog rada u Bosni i Hercegovini referat za „Prosvjetinu“ anketu“ (Sarajevo, 1911).pdf

  IZ KULTURNOG ŽIVOTA U SARAJEVU POD AUSTROUGARSKOM UPRAVOM.pdf

  Kršteni muslimani - Milenko S. Filipović. 2 (1951) 119–128..pdf

  Bibliografija radova dr-a Riste Jeremića.pdf

  PRVE SAVREMENE POZORIŠNE PRETSTAVE U BOSNI I HERCEGOVINI.pdf

  ULOGA KNјIŽEVNIH ČASOPISA U BIH U DOBA KALAJEVOG REŽIMA (1882 - 1902).pdf

  Stevo Petranović - prvi pozorišni rukovodilac u Bosni.pdf

  SVETOZAR ST. DUŠANIĆ - BIOGRAFIJA I PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU.pdf

  SARAJEVSKA SRPSKA ČARŠIJA 1918-1941. - IZMEĐU TRADICIJE I MODERNIZMA.pdf

  Bibliografija radova Vojislava Maksimovića 1957-2010.pdf

  ''MEMORANDUM SANU'' ODGOVORI NA KRITIKE.pdf

  SRPSKI NARODNO-CRKVENI SABORI (1718-1735).pdf

  Ustav crkvene i školske samouprave Srpsko-pravoslavnoga naroda u Bosni i Hercegovini, 1899, Zemun.pdf

  SPOMENICA DR TIBORA ŽIVKOVIĆA.pdf

  Srpska memoarska literatura i usmeno predanje o učešću kneza Petra Karađorđevića u ustanku u Bosni 1875—1878, Novovekovne srpske dinastije u memoaristici zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog maja 2007. u Beogradu, Beograd 2007, 223-259.pdf

  BIBLIOGRAFIJA DRUŠTVA ''PROSVJETA'' 1902 - 2002.pdf

  Uputstvo za prikuplјanje gradiva o nošnji u našem narodu od Tih. R. Đorđevića.pdf

  KMETOVSKO pitanјe U BOSNI I HERCEGOVINI.pdf

  Milorad-Ekmecic-Istorijski-Znacaj-Ustanka-u-Bosni-i-Hercegovini-1875-1878.pdf

  NAUČNI DOPRINOS MILENKA FILIPOVIĆA U istraživanјu PROŠLOSTI SJEVEROISTOČNE BOSNE (SA OSVRTOM NA MODRIČU I OKOLINU).pdf

  Ornamentika šarenih jaja u Bosni i Hercegovini.pdf

  TRADICIJA SRBA OZRENSKO-DOBOJSKOG KRAJA - MILENKO ĐUKANOVIĆ.pdf

  Počeci i prošlost Zvorničke eparhije - Milenko S. Filipović.pdf

  Srpska elita iz Bosne i Hercegovine u političkom životu Kralјevine SHSJugoslavije (1918-1941).pdf

  Carski memorandum mostarskih Srba 1880 godine.pdf

  Književni rad Mitropolita Hadži-Save Kosanovića (u spomen stogodišnjice rođenja).pdf

  NARODNE NOŠNјE I UKRASI IZ OKOLINE DERVENTE.pdf

  (1902) Tri carska memoranduma o srpsko-pravoslavnim prilikama i uređenju vjersko-prosvjetne samouprave u Bosni i Heriegovini. Bosansko-hercegovački zbornik,.pdf

  TIRANIJA U BIH I MEMORANDUM PRAVOSLAVNIH OPŠTINA (preštampano iz lista ''Naše Doba'' 1897)..pdf

  BOSNA I HERCEGOVINA U DOBA PRVOG SRPSKOG USTANKA - BOGUMIL HRABAK.pdf

  Ženska nošnja u Zmijanju Milan Karanović, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 38(1926), str. 139-150..pdf

  Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom.pdf

  J. Mrgic-Radojcic - Donji Kraji.pdf

  Kovacevic-Kojic - Gradski zivot u Srbiji i Bosni XIV-XV vijek.pdf

  Vladimir Ćorović - Teritorijalni razvoj bosanske države u Srednjem Veku, Glas SKA 167 (1935)..pdf

  O-srpskom-imenu-po-zapadnijem-krajevima-nasega-naroda-1914-Vasilije-Djeric.pdf

  Srpsko-Dalmatinski-Magazin-1854-1859.pdf

  Mihailo J. Dinić - Državni sabor srednjevekovne Bosne, SAN, 'Naučna knjiga'-Beograd 1955..pdf

  Uloga-i-znacaj-Vrbaske-banovine-Stevan-Moljevic.pdf

  Šest portreta pravoslavnih mitropolita 1766-1891.pdf

  Srpski dobrovolјci iz prekomorskih zemalјa 1912 - 1918.pdf

  Riječ krajišnička, Zemun 1866.pdf

  Stenografski izvještaj XIV. sjednice sabora Bih držane dne 28. novembra 1912 u Sarajevu.pdf

  Stenografski izvještaj XV. sjednice sabora Bih držane dne 30. novembra 1912 u Sarajevu.pdf

  Stari srpski zapisi i natpisi iz severoistočne Bosne - Dr Milenko S. Filipović.pdf

  NOŽIČKO - STOJAN ZVONAR.pdf

  TURISTIČKI VODIČ ''VRBASKA BANOVINA'' 1938.pdf

   FRANCUSKI PUTNICI U BIH U XIX STOLjEĆU (1836-18...

  ​​ PROŠLOST I NASELjA GRADA DOBOJA - VUKAŠIN SIROV...

  ​​ BIBLIOGRAFIJA RADOVA MILENKA S. FILIPOVIĆA 192...

  ​​ BOSANSKI VJESNIK 1866 GODINE.pdf

  ​​ POKRET SRBA BOSNE I HERCEGOVINE ZA VJERSKO-PROS...

  ​​ ŽENSKE RUKOTVORINE U BIH.pdf

  ​​ NARODNA KUĆA U BOSNI.pdf

  ​​ NARODNI ŽIVOT SRBA U SEVEROISTOČNOJ BOSNI PREMA...

  ​​ Krsno ime u okolini Doboja (4).pdf

  ​​ SVETA TAJNA KRŠTENјA I MIROPOMAZANјA SA IMENOSLOV...

  ​​ ZMIJANјE.pdf

  ​​ MANASTIR SVETOG NIKOLE - OZREN.pdf

  ​​ ŽIVOT I RAD PROF. DR. MILENKA S. FILIPOVIĆA.pdf

  ​​ BOSANSKI FRAJKORI U AUSTRO-TURSKOM RATU 1788-17...

  ​​ O nestalom ''Detlačkom'' manastiru i njegovim Pr...

  ​​ PROUČAVANјE SELA - DR. MILENKO S.FILIPOVIĆ.pdf

  ​​ MONOGRAFIJA DOBOJA - PROTOJEREJ LjUBOMIR DUČIĆ.pdf

  ​​ BOSANSKO SELO, NјEGOVA PROSVETA I NјEGOVA OMLADIN...

  ​​ BANјA LUKA NA KRAJINI HVALA - PRVI DEO.pdf

  ​​ BANјA LUKA NA KRAJINI HVALA - DRUGI DEO.pdf

  ​​ DERVENTA U SVETLU SOCIJALNIH, PRIVRDNIH I KULTU...

  ​​ Cvijićevi napori oko proučavanja Bosne.pdf

  ​​ ZNAČAJ GUSALA I EPSKOG PJEVANјA.pdf

  ​​ ŠTAMPA U BOSANSKOJ KRAJINI 1906-1941.pdf

  ​​ ISTORIJA SRPSKIH ŠKOLA U BIH - MITAR PAPIĆ.pdf

  ​​ NAPOR BIH ZA OSLOBOĐENјE I UJEDINјENјE - SARAJEVO ...

  ​​ PORODIČNI KORIJENI - MIROSLAV NIŠKANOVIĆ.pdf

  ​​ ALEKSIĆI IZ BRANEŠACA - ISTORIJA ZAVIČAJA I POR...

  ​​ HRONIKA SELA KREMNA.pdf

  ​​ NARODNE IGRE DOBOJSKOG TESLIĆKOG I PRNјAVORSKO-Č...

  ​​ Selo Štrpci - Momčilo Prodanović.pdf

  ​​ SEĆANјA NA PROŠLOST.pdf

  ​​ PRNјAVOR.pdf

  ​​ ČEČAVA - RADOVAN PILIPOVIĆ.pdf

  ​​ Jedan prota i jedno vrijeme.pdf

  ​​ STARI SRPSKI ZAPISI I NATPISI IZ SEVEROISTOČNE...

  ​​ Derventa kroz vijekove - Draško Odić.pdf

  ​​ DERVENTA I OKOLINA

  ​​ Tragom zapisa na rukopisnim knjigama Manastira L...

  ​​ Iz prošlosti naših krajeva - prof. Branko Belić...

  ​​ Agrarni pokret selјaka u Sjevernoj Bosni 1910. g...

  ​​ HRONIKA STRADANјA - manastira Liplјe i Stuplјe.pdf

  ​​ PLEHAN - ANDRIJA ZIRDUM.pdf

  ​​ SELjAČKI POKRET U BOSANSKOJ KRAJINI I POSAVINI 1...

  ​​ O lјekarušama i prvim medicinskim ustanovama u D...

  ​​ NOŠNјA MLADE I MLADOŽENјE U DERVENTI.pdf

  ​​ DERVENTSKI KRAJ.pdf

  ​​ MJESNA ZAJEDNICA BUNAR.pdf

  ​​ CRTICE IZ PROŠLOSTI GRADA DERVENTE.pdf

  ​​ DERVENTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA.pdf

  ​​ POKRETI SELjAKA U BOS.POSAVINI I KRAJINI KRAJEM ...

  ​​ STANјE RAJE U BOSNI I HERCEGOVINI PRED USTANAK 1...

  ​​ BUNA SRBA HRIŠĆANA U BOSNI 1834.pdf

  ​​ Odlaženje na prehranu - Dr. Milenko Filipović.pdf

  ​​ NESTALO JE U VREMENU - RAJKO NOVIĆ.pdf

  ​​ 1975-76.pdf

  ​​ ŠOMET DE FOSE I NјEGOVO DELO O BOSNI.pdf

  ​​ DRUŠTVO, PRIVREDA I SOCIJALNI NEMIRI U BIH.pdf

  ​​ Slava ''Crkve Lovnice'' u Birču.pdf

  ​​ IZVJEŠTAJ O RADU PROSVJETNOG I KULTURNOG DRUŠTV...

  ​​​​ NARODNA KUĆA U BIH SA 90 SLIKA NA NEMAČKOM.pdf

  ​​ DRUGA STRANA NјIHOVOG JOSIPA BROZA.pdf

  ​​ MITROPOLIT ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ I PRVI POPISI PRAV...

  ​​ POPIS HRVATSKOG STANOVNIŠTVA 1741-43.pdf

  ​​ BOSANSKO-HERCEGOVAČKA SEOSKA KOLA.pdf

  ​​ Da li je u Bosni polјoprivreda pasivna?pdf

  ​​ OTVORENA OGNјIŠTA I ŠTEDNјACI.pdf

  ​​ ''SRBSKE NOVINE'' O ŠKOLSKIM I PROSVJETNIM PRIL...

  ​​ VASA PELAGIĆ O PRODUŽNOM OBRAZOVANјU I HIGIJENSK...

  ​​​​ PRVE HRVATSKE NOVINE O ŠKOLSKIM I PROSVETNIM PR...

  ​​ OGNјIŠTA I KAMENI KREVETI.pdf

  ​​ O MIGRACIJAMA STANOVNIŠTVA U BIH.pdf

  ​​ STOČARSKA KRETANјA U BIH.pdf

  ​​ ''BOSNA'' O ŠKOLSKIM I PROSVJETNIM PRILIKAMA U ...

  ​​ ŠKOLE U NEKIM SELIMA SJEVEROISTOČNE BOSNE DO AU...

  ​​ ZASTAVA O ŠKOLSKIM I PROSVJETNI M PRILIKAMA U B...

  ​​ PISMO IZ BOSNE.pdf

  ​​ BIH OD ALBERTA MALEA 1897.pdf

  ​​ POLITIČKO-PROSVETNE PRILIKE U BOSNI.pdf

  ​​ ZBIJANјE KUĆA I UŠORAVANјE SELA POD KNEZOM MILOŠE...

  ​​​​ Vitezovi Karadjordjeve zvijezde sa macevima Tom...

  ​​ SELO I GRAD.pdf

  ​​ Iz opisa Bosne i Hercegovine od jednog rodolјuba...

  ​​ NAŠA SELjANKA I ZDRAVSTVENO ZADRUGARSTVO.pdf

  ​​ NARODNI VJERSKI OBIČAJI U OKOLINI DOBOJA.pdf

  ​​ IZ ISTORIJE STARE BOSNE.pdf

  ​​ Iz opisa Bosne i Hercegovine od jednog rodolјuba...

  ​​ SELO JUŽNE SRBIJE U STVARNOSTI I KNјIŽEVNOSTI.pdf

  ​​ PAUPERIZACIJA NAŠEG SELA.pdf

  ​​ Stare srpske knjige i rukopisi po severoistočnoj...

  ​​ Iz opisa Bosne i Hercegovine od jednog rodolјuba...

  ​​ SVETI SAVA U KULTU I PREDANјU U SEVEROISTOČNOJ B...

  ​​ SREDNјOVJEKOVNA ''BOSANSKA CRKVA'' NIJE BILA BOG...

  ​​ KOMUŠINA I KONDžILO.pdf

  ​​ ISTORIJSKI I GEOGRAFSKI OPIS SLAVONIJE I SREMA ...

  ​​ MATERICE I KOLEDO U OKOLINI DOBOJA.pdf

  ​​ RANE KULTURE OKO UŠĆA USORE.pdf

  ​​ Kult predaka i bratstvenički ponos Crnogoraca i...

  ​​ Vesti o pravoslavnoj crkvi u Bosanskom pašaluku...

  ​​ OPIS OKRUGA UŽIČKOG 1858 GODINE.pdf

  ​​ NASELjAVANјE SRBIJE ZA VREME PRVE VLADE KNEZA MIL...

  ​​ PREGLED ZADRUŽNOG STANA SRBA SELjAKA.pdf

  ​​ ZDRAVSTVENE PRILIKE NAŠEG SELA.pdf

  ​​ KNјIŠKA BAŠTINA TEŠANјSKIH SRBA.pdf

  ​​ JEDAN OPIS SARAJEVA IZ APRILA 1818. GODINE.pdf

  ​​ Doboj - simpatično evropsko selo.pdf

  ​​ RODNI LIST DOBOJA.pdf

  ​​ AUTONOMNA BORBA SRBA BIH.pdf

  SPOMENICA STEVE PETRANOVIĆA NACIONALNOG BORCA 1...

  ​​ KARTOGRAFSKI PRIKAZ JEDNOG DIJELA BOSNE IZ 1783...

  ​​ NARODNI OBIČAJI U OKOLINI TESLIĆA.pdf

  ​​ MANASTIR OZREN - Dr. MILENKO S. FILIPOVIĆ i ĐOK...

  ​​ SRPSKO-DALMATINSKI MAGAZIN O BOSNI I U BOSNI (I...

  ​​ DJELIMIČAN POPIS BOSANSKIH ISELjENIKA TOKOM TRAJ...

  ​​ ISELjAVANјE BOSANSKOG STANOVNIŠTVA U PREKOSAVSKE ...

  ​​ PRILIKE U SJEVERNOJ BOSNI 60 GODINA 19 VIJEKA.pdf

  ​​ NARODNI MUZIČKI INSTRUMENTI PODRUČJA TESLIĆ.pdf

  ​​ MIGRACIONA KRETANјA I NASELjAVANјA PODRUČJA BORJA-...

  ​​ KUŽNE RADNјE U BOSNI I HERCEGOVINI.pdf

  ​​ VAGNEROVO VIĐENјE BOSNE SREDINOM 19 VIJEKA.pdf

  ​​ Stevo Petranović, učitelј i nacionalni agitator.pdf

  ​​ Hadži-Lazar Jovanović, učitelј i lekar u Tešnju i ...

  ​​ PRIVREDNE PRILIKE U BO SNI I HERCEGOVINI.pdf

  ​​ HRONIKA O AUSTROUGARSKOM LOGORU INTERNIRACA U D...

  ​​ STRIJEŽEVICA NA OZRENU.pdf

  ​​ STEVO PETRANOVIĆ - POVODOM 150-GODIŠNјICE ROĐENјA...

  ​​ SRPSKA REALKA - GIMNAZIJA U SARAJEVU.pdf

  ​​ SPOMENICA MUČENICIMA I ŽRTVAMA DOBOJSKE INTERNA...

  ​​ O PRVOM PERIODU DJELOVANјA VASE PELAGIĆA U BOSNI...

  ​​ Kulturno-prosvjetne prilike u Bih u prvoj polov...

  ​​ KAKO JE U BOSNI UKINUTA RABOTA I UVEDENA TREĆIN...

  ​​​​ DOBOJSKI LOGOR 1915 - 1917.pdf

  ​​ DOBOJ I OKOLINA PRIJE STOTINU GODINA.pdf

  ​​ Bih u prvoj polovini 19 vijeka.pdf

  ​​ SELjAČKI POKRET - ŠTRAJ U BOSNI 1910 GODINE.pdf

  ​​ POSTANAK I RAZVITAK KMETSTVA U BIH.pdf

  ​​ MEMOARI ŽIVKA CRNOGORČEVIĆA.pdf

  ​​ EKONOMSKO PITANјE BIH POSLE 17 GODINA OKUPACIJE.pdf

  ​​ JEDNO UPOREĐENјE - DR. RISTO JEREMIĆ.pdf

  ​​ VELIČINA I SNAGA NAŠEG SEOSKOG POSEDA.pdf

  ​​ PISMA IZ DOLINE VRBASA.pdf

  ​​ MUŠKA NOŠNјA U OKOLINI DOBOJA.pdf

   IZJAVE BOSANSKIH IZBJEGLICA O RAZLOZIMA NјIHOVOG...

  ​​ IZJAVE BOSANSKI IZBJEGLICA O RAZLOZIMA NјIHOVOG ...

  Design by Novica.info