O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

igman bh zastava

Godinama gledamo kako iz Sarajeva, a i iz drugih dijelova Jugoslavije odlaze ljudi sve masovnije i masovnije na Igman podsjećajući se „Igmanskog marša“, kada su borci Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), poznatiji kao „partizani“ učinili nadljudski poduhvat devetnaestosatnog neprekidnog marša na -30 stepeni.

Na okupljanju mogu da se vide i sadašnje zastave BiH što je bezsmisleno, jer je sadašnja BH zastava, kao i sva država, negacija cjelokupne borbe jugoslavenskih partizana za svoju državu i njeno oslobođenje. Kao što je ujedno i borba svih jugoslavenskih Srba da žive u jednoj državi. U trenutku napada na Kraljevinu Jugoslaviju, Bosna i Hercegovina nije ni postojala, Jugoslavija je bila podjeljena na banovine. Sadašnja BH zastava je simbol protivustavne secesije od Jugoslavije protiv izričite volje Srba, koji su sačinjavali ogromnu većinu partizanskih jedinica, o čemu je govorio i sam Tito:  

latinicaOvu temu će ostrašćeni Srbi teško da shvate, a neće ni da se trude da shvate, pošto generalno gledano nemamo više za šta da se uhvatimo jer su nam izmakli tlo pod nogama, i ne možemo reći ni za šta naše da je naše jer su nam sve oteli.

A oteli su nam jer smo im dali da nam otmu, pošto su nekim Srbima mnoge važne stvari nevažne, pa malo po malo ostajemo bez svega našeg. Jezik su nam uzeli i preimenovali, a jedino je jezik jedina prava odrednica nekog naroda. Jezik je uglasavanje misli, mentalnog sklopa naroda. Jezik je najvažniji, i kada smo to dali da nam uzmu sve ostalo ide po logici stvari.

Neki Srbi crkvu poistovjećuju sa srbstvom, a crkva nije nešto posebno srbska, jer je hrišćanska, a hrišćanstvo je vrsta globalizma kojeg se kao pojma groze. Naša crkva je srbska onoliko koliko je preuzela naše stare predhrišćanske običaje kao svoje i nije nam izbacila slavljenje slava, kao druge crkve, ali ih je preimenovala u “krsne slave”.

rasenMnogi će se iznervirati na naslov, ali postoji nada da kada se ovaj tekst pročita da će svako ko ga je razumio naći smisao i opravdanje za baš ovakav naslov.

Neće ni Srbijanci da budu Srbi, hoće da su Rašani i Raseni. Da li je to izvorno njihova ideja, ili je neko ubacuje mimo naše volje, je posao za novinare istraživače, tj. špijune. Ali je činjenica da se kroz obrazovni sistem ubacuje upravo ta ideja o prvoj srbskoj državi koja nije prva i koja se uopšte ne zove po imenu naroda koji ju je osnovao.

Ras je u stvari Rus, kao što je u nekim zapisima Sorb u stvari Serb ili Sirb. Česte su međusobne zamjene samoglasnika među suglasnicima. Ali za razumijevanje smisla neke riječi najvažnije je obratiti pažnju na suglasnike. Srbi i Rasi su nekada bili jedan te isti narod istog ili veoma sličnog jezika, zavisno od kraja iz kojeg su i od blizine drugog naroda sa kojim su u dodiru ili se izprepliću. Kao recimo što se sada razumiju i slične su genetike Dalmatinci i Šumadinci.

rad poveljaNeka se autori ovog djela ne nađu uvrijeđenim niti prozvanim, jer nisi uzrok ovog kucanija, nego samo povod i okidač za nazivanje stvari pravim imenom. U okviru ove objave su korišteni dijelovi iz spomenutog rada koji je dostupan svima na internetu.
 

Prateći mnogobrojne “naučne” radove stiče se dojam da je najvažniji, a i jedini razlog njihovog pisanja i objavljivanja, taj da se zabašuri stvarno porijeklo vladara i stanovništva ovijeh našijeh krajeva i kako bi se  razsrbio i ovaj prostor. Drugim riječima rečeno, kako bi se napravio genocid nad Srbima brišući nas ih istorije kao narod i dovodeći u pitanje naše postojanje.

karta vakcinacijeVeć je na ovom sajtu pisano o podvali koju prave tumači DNK analiza gena o porijeklu pojedinih naroda. Pisano je prije par godina kada se još nije dešavala pomama među Srbima da se masovnije odlučuju da daju svoje gene na analizu nacijama koje nam u suštini i ne žele ništa dobro, što su dokazivali do sada nebrojeno puta.

Davanje svog genetskog materijala na analizu je pogubno po Srbe zbog dvije stvari.