Potkradanje i rasrbljavanje

Srbski tragovi u Dalmaciji

makarska crkvaMakarska je omiljeni Dalmatinski grad u koji Sarajlije najradije odlaze na ljetovanje. Prošetati Makarskom u vrijeme godišnjih odmora je ponekad kao prošetati Sarajevom, uvijek se neko poznat sretne. A neki sugrađani se češće sretnu u Makarskoj nego u Sarajevu.

Makarska je luka i kao sve luke u prošlosti imale su vojnu zaštitu, koja se obično sastojala od tvrđave sa vojnom posadom postavljenom na uzvišenje sa kojeg se ima najbolji pregled i strateška pozicija za što jednostavniju odbranu.

U slučaju Makarske takvo uzvišenje se nalazi na samom ulasku u luku na suprotnoj strani od Osejave. Vidljivi su tragovi utvrđenja, pa čak i zid sa puškarnicama.

Na tom uzvišenju unutar tvrđave se nalazi crkva. Kako nija bila otvorena za posjetioce i turiste, izanalizirao sam je gledajući joj vanjštinu.

Vrata su joj okrenuta na zapad, što znači da joj je oltar na suprotnoj strani. Bilo bi blesavo da vjernici ulaze svešteniku iza leđa dok on drži propovjed. Dakle, oltar je na suprotnoj strani od ulaza, na istoku. Pravoslavni vjernici se mole bogu svi zajedno sa sveštenikom okrenuti ka istoku. Dakle ovde se očigledno radi o pravoslavnoj bogomolji.

To objašnjava i razloge zašto je ovaj dio grada dosta zapušten, bez vidnih oznaka za turiste o čemu se ovde radi kako bi turisti masovnije pohodili ovu turističku atrakciju.

Sve je uglavnom slabo obiježeno, a od svih oznaka je izgleda najvažnija ona na kojoj je prikazano kako se treba razgibavati na nordijski način. Inače su nordijci jako zaslužni za istoriju Dalmacije, kao bitnog entiteta Rimskog carstva da njihovoj gimnastici i načinu hodanja treba dati posvećeno i najznačajnije mjesto pored istorijskih objekata i nalazišta. Mi izgleda ne znamo ni da hodamo kako treba, nordijci trebaju da nas tome uče, i obavezno moramo da imamo skijaški štap, što je inače odvajkada simbol Dalmacije i njen zaštitni znak.makarska tabla

Što se tiče samog imena Makarske i ono je najvjerovantije pravoslavnog porijekla, jer isti korijen ima nekada često staro srbsko ime Makarije, a i nekadašnji Kiparski vladar se zvao Makarios. Ime vjerovatno potiče iz predhrišćanskog doba i korijena je istog kao i srbska riječ Mokro, što svi znamo šta znači pa ne treba posebno objašnajvati. Na Osejavi su primjetni tragovi na stijenju i reljefu rada velikih voda, što svako danas može da vidi, ko hoće da gleda.