O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

Veći dio srpske javnosti slabo je obaviješten o Srbima katoličke vjere.To su utvrdili i oni koji su već pisali na tu temu; istoričari dr Kotga Milutinović, dr Nikola Tolja i dr Laza Kostić. Oni su nam ipak ostali dužni odgovor na pitanje zašto je to tako. Autor ovih redaka nema pretenznja da se s naučničkom akribnijom bavi čitavom temom i naznačenim pitanjem. Njegova namjera je da u okviru jednog publicističkog rada podsjeti na postojanje jednog dijela Srba koji su nepravedno zaboravljeni i zatureni u srpskoj istoriografiji, a tim slijedom i u srpskom kolektivnom pamćenju. Nada se da će i kod dijela Hrvata,koji su nastali recnklažom od otpalih Srba pobuditi želju za pitanjem ima li ikakvog smisla gajenje rasne, nacionalne i vjerske mržnje prema drugoj grani stabla odakle i ovi potiču, tj. prema Srbima pravoslavne vjere, i uopšte, koliko je dubok apsurd bilo koje mržnje na rasnoj i vjerskoj osnovi. Dr Kosta Milutinović i Nikola Tolja okvalifikovali su temu o Srbima katolncnma kao „škakljivu" i kao jednu od „najsloženijih i najosetljivnjih tema u našoj istorijskoj nauci“. Njihov stav moguće je jedino objasniti palitičkim. nacionalnim i kulturnim okruženjem tabuisanih Srba, osobito u drogoj polovini 20. vijeka, kada se pazilo tobože, da se ne bi izazvao hrvatski nacionalizam, a u stva- ri se radilo o brizi da se Hrvatima omogući nesmetano širenje na srpski prostor. Važno je napomenutn da ta praksa nije započela Titovom vladavinom u Jugoslaviji, već je ona započeta i u Jugoslaviji pod krunom Karađorđevića.

mjeseci

Neki dan pogledah letimično jednu emisiju RTS na kojoj Lane Gutović objašnjava kao srbska narodna imena mjeseci, prije nego li smo preuzeli latinska. I nevjerovanto je koliko jedna kao edukativna emisija širi pogrešno znanje i dezinformiše narod. Piscima tog teksta o kalendaru su Slaveni stariji od Srba pa ih čak nazivaju starim Slavenima. A prepuna Evro-Azija toponima i hidronima sa korijenom srb u sebi, a niti jednog sa korijenom slav ili slov osim Slavonije, Slovenije, Slovačke, Slovenske Bistrice i još možda kojegdjekoje. Drugovi dragi RTS-ovski, pa kud i kamo je ispravniji i istinitiji termin Stari Srbi, nego li Stari Slaveni, jer su kao što rekoh, Srbi su istorijski stariji pojam koji se prije javio.

mezetluk

Neku noć na jednoj sjedeljci se potegnu priča o jezicima i jedan branilac prisustva Turaka na prostorima bivše Jugoslavije, reče da je srbski jezik prepun turcizama, toliko da skoro srbski jezik i ne bi postojao bez tih tuđica. I zatražih da mi navede ona neke te turcizme, i naravno prvo potegnu riječ „sevdlinka“. Objasnih mu kako je to starosrbska riječ koju Rasi i danas koriste za sviđanje – svidanije i već je pisano o tome na ovom sajtu. Pa onda reče da smo sada na derneku i da je to turcizam, pa mu rekoh da o tome na ovom sajtu nije pisano, ali riječ dernek je od srbske riječi derati se – dernjava. Vidno iznenađen zastupnih osmanlijizma među nama, reče „pa eto i ti si neki zanatlija, zanat ti je turska riječ“.

 

čaruga

Kako izvještava Hrvacki „povijesni“ portal, Jovo Stanisavljević za kojeg baš ne tvrde da je Srbin je ubio Bošnjaka u Slavoniji. Ali svi znamo da niko rado svojoj djeci ne daje ime Jovo osim Srba. Pa još i prezime na „ić“, a u korijenu mu ime na –sav (-slav), dakle sve sami dijelovi srbske baštine. Interesantno je i ime ovoga Bošnjaka, bogatog i uticajnom mještanina, koji je prijetio hapšenjem Jove, dezertera iz austrijske vojske, zbog čega ga je Jovo i ubio. Dio tradicije srbskog naroda su hajdučija, uskoštvo, četništvo i partizanština, kao vid pobune protiv vlasti. U svim slučajevima se radi o istim motivima i porivima, samo što se to drugačije imenuje kroz vremenske epohe.

kritNekima je potrebno mnogo dokaznog materijala da bi im se nešto dokazalo, pa opet ne povjeruju u to nešto. Nekima koji nešto znaju ne trebaju nikakvi dokazi, a ponekada i ne treba previše dokaza da bi neke stvari bile jasnije. Šta se ima kome izvoditi dokazni postupak da je recimo zima. Svako ko izađe van bez kape,i samo će mu se to kazati i prije nego mu otpadnu uši.