Spisak imena pobijene djece sa Kozare i Potkozarja (11.194)

U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata 1941-1945 prema do sada sakupljenim podacima, a što nikako nije konačna cifra, ubijeno 74.762 djece, mlađih od 14 godina. Među njima je bilo 14.528 djece evidentiranih kao žrtve rata, dok je nad 60.234 djeteta izvršen najteži oblik genocida. Ubijeno je 32.054 dječaka i 28.012 djevojčica. Najviše je ubijeno srbske djece - 42.791, ciganske - 5.737, muslimanske – 5.434, židovske – 3.710 i hrvacke – 2.289. Za 273 djeteta nije utvrđena nacionalna pripadnost.

Nastavi sa čitanjem na ovom linku