Pričaonica

Jedna od metoda prekodiravanja našeg uma

grb bosnaJedna od velikih nedostataka Zapada kao osvajača Svijeta je težnja da među različite lјude i kulture uvede jednoobraznost u svemu. A to je veoma teško postići u ovako šarenolikom svijetu. Mora se dosta stvari eliminisati i potisnuti da bi se postigla uniformnost globalnog naroda.Sama činjenica da postoji muški i ženski pol i uvijek će postojati, govori da je nemoguće postići istovjetnost lјudi.

Da bi se lјudi ukalupili u jedan model potrebno je napraviti korekcije u mentalitetetima naroda i nacija. Mentalitet je pojednostavlјeno rečeno sistem razmišlјanja utisnut u genetiku. Čovjek na osnovu svog razmišlјanja čini djela koja kada se dovolјno često rade prelaze u naviku, a navika se ukodirava u genetski lanac. Upisivanje koda se vrši emocijama. Što jača emocija, to brži i dugotrajniji upis.

Ovako nastaje mentalitet određene grupe lјudi koja živi zajedno na nekom podneblјu i dijeli istu sudbinu. Toj grupi se onda rađa potomstvo sa već ugrađenim modelom ponašanja.

Glavna odlika nekog naroda je jezik kojim govori, jer je jezik u stvari samo glasovno artikulisan sistem razmišlјanja. Glavno čulo kojim lјudi usvajaju znanja i uče je vid, mada nije presudno. Čulo sluha zna da ubijedi čulo vida da nešto nije dobro vidjelo.

Da bi se nekom narodu ili naciji promijenio mentalitet, potrebno je uticati na razmišlјanje. Svjedoci smo ogromnog medijskog pritiska i ataka reklama, postera, transparenata, banera , parola, foto i video montaža, a sve u cilјu prekodiravanja lјudi u pravcu razbijanja postojećih mentaliteta, tj. kodova i kodiranja u pravcu interesa manipulatora.

Nama po jugoslavenskom prostoru, viševjekovno tradicionalno bijeloj rasi se želi nametnuti model nekih drugih nacija, kako bi nam bilo normalno da imamo među nama i drugih rasa. Ne bi to bio problem kada bi se to radilo na način kako su to radili komunisti u SSSR-u, što se vidi na ovom posteru. Bratstvo i jedinstvo među rasama, ali takvo da je nama bijelac na prvom mjestu, a ostali da nas slijede.

rase

Ali, to se ne radi tako. Nas pod našim podneblјem prekodiravaju tako da  nas navikavaju da smo u drugom planu, da nismo mi ti koji bi trebali biti sami sebi na prvom mjestu, nego su to druge rase koje nikada ovde nisu bile prisutne.

Možda neke i jesu bile prisutne, o čemu svjedoči ovaj srednjovjekovni grb Bosne na kojem se vide glave druge rase u prilično nezavidnom položaju.

Ljudi obratite pažnju na medijske podvale, budite svjesni da ih mnogo oko nas i veoma su sofisticirane. Utiču na svijet postepeno i podmuklo. Za neko vrijeme ćete primjetiti da vam neke neke nemoguće i neželјene stvari koje do tada niste ni u mogli zamisliti da će da se dese, biti normalne i dešavaće se svugdje oko vas. Da se ovo nebi desilo, ne smijemo se opustiti i prepustiti masovnim hipnozama i zombiranjima.

 pano

Obraćajte pažnju na reklame i njihovu simboliku, ne dajte da vas manipulišu i prevare, rijetke su reklame ili parole koje su vama u interesu, one su uvijek u interesu manipulatora. Na ovoj reklami u Sarajevu nam je u prvi plan gurnut neko ko nije naš, a naš je u pozadini u ravni sa takođe nekim stranim. 2:1 vode stranci protiv nas, na našem terenu. Nije ovo dobro ovako da nam se ukodirava.

Kako postoji mogućnost da bi neki nadobudni NVO-ovci mogli da proglase ovaj tekst rasisitičkim, neka se prvo odgovore zašto nama naturahju rasističke reklame gdje se tuđa rasa stavlјa u nadređeni položaj u odnosu na našu?