Pričaonica

Stranac, seljani i majmuni

smrtovnica rokfelerBijaše to jednom kada je negdje u neko selo došao jedan stranac.

Znao je da je tamo stanište majmuna, pa je ponudio seljanima 10$ za otkup svakog majmuna kojeg mu donesu.

Seljani su se oduševili na ovakvu poslovnu ponudu, napustili svoje uobičajene poljoprivredne radove i smjesta krenuli u lov, pošto je to bilo isplativije.

Stranac je bio od riječi i otkupio je sve majmune koje su mu donijeli.

Kako se broj neuhvaćenih majmuna smanjio, te ih je bilo teže uloviti, seljani su postepeno prestajali da ih love. A i bili su zadovoljni postignutim, pošto su mogli sada da kupe sve što su morali sami da uzgajaju, pa i preko toga.

Stranac je onda podigao svoju ponudu na 20$ za svakog majmuna.

Seljani su sa još većim žarom ponovo krenuli u lov. Zarada bila dovoljna da se poslije tog lova nijesu morali više nikako baviti poljoprivredom, a ni lovom na majmune. Ionako skoro da nije ostao niti jedan neuhvaćen.

Stranac je ponovo povećao svoju ponudu na 25$, ali sada već nije bilo moguće uhvatiti niti jednog majmuna.

Pa je stranac dao novu ponudu, za svakog donešenog majmuna seljanima je ponudio 50$!

Zbog posla stranac je morao otputovati, a poslove oko otkupa majmuna je prebacio na svog pomoćnika. Kako šefa nije bilo da nadzire poslove, pomoćnik je seljanima predložio:

- Vidite sve ove majmune u kavezima koje je prikupio moj šef. Prodajem vam ih za po 35$, a kada se šef vrati u selo, možete mu ih prodati po 50$ za svakog!

Oduševljeni ponudom seljani su se mašili i novca kojeg su godinama uštedjeli te otkupili sve majmune.

U selu sa neobrađenim poljima su ostali izmješani tako da se više nije znalo ko je ko, seljani i majmuni, i nikad više nijesu vidjeli niti stranca niti njegovog pomoćnika.