Razno

KZakon FBiHIako sam dopisnik iz Sarajeva i ovo se odnosi na ovo podneblјe, situacija je sigurno primjenjlјiva na mnogo širem prostoru. Ipak se sve države prilikom donošenja svog ustava moraju pridržavati „Univerzalne deklaracije o lјudskim pravima“ donešene u UN rezolucijom br. 217 /III,  1948 godine.

 Izdvajam samo neke članove:

Član 1. Sva lјudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću i jedni prema drugima treba da postupaju u duhu bratstva.

Član 4. Niko se ne smije držati u ropstvu ili potčinjenom položaju: ropstvo i trgovina roblјem zabranjeni su u svim oblicima.

Član 5. Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Član 9. Niko ne smije biti proizvolјno uhapšen, pritvoren, niti protjeran.

Član 12. Niko se ne smije izložiti proizvolјnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zaštitu pred zakonom protiv ovakvog miješanja ili napada.

Član 13. 1. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine države.

titoNeću nikom da solim pamet, ni da popujem, jedino želim da vas posavetujem da, kad analizirate neku epohu, ili istorijsku ličnost, zaboravite svoje ideološke predrasude, jer tako dolazite do ocene pre analize, a to je sviranje pilićima.
Već znate rezultat (Tito je srbožder) i sad to treba samo dokazati. Nije tako jednostavno.

Drugo, klonite se „rekao mi deka“ statistika, kao i uzimanja zdravo za gotovo priča srpskih salonskih intelektualaca. Ono što kažu antitoisti uzima se kao suva istina, a ono što kaže levičarska istoriografija, obavezno je laž. Po čemu? Laž nije ničija privilegija, kao što to nije ni istina.

glasnik2 41"XXXXX" je od 19. oktobra 1940 god. zvaničan organ Grčke Crkve, između ostaloga javlja:

Najvažnija odluka Sv. Sinoda Antiohijske Crkve, sa skorašnje sednice, jeste uvođenje Grigorijanskog Kalendara, ispravljenog po ugledu na druge Autokefalne Pravoslavne Crkve. Pre uvođenja u život istog Patrijaršija je izdala naročite brošurice na arapskom jeziku, u kojima se pravda ovaj postupak dokazujući, da ovo nema nikakve veze sa "dogmatima Pravoslavlja.

U ovim brošurama naglašava se istovremeno da je Grigorijanski Kalendar delo grčkog naučnika Sosigena Aleksandrijskog, objavljeno 46 god. p. H., po nalogu Julija Cezara i da je Latinska Crkva upotrebljavala isti do 1582, (godina kada je uveden u život Grigorijanski Kalendar) t. j. 528 god. posle Shizme 1054 pod. Pošto se u brošuri naglasilo da je i na zapadu uvođenje Grigorijanskog Kalendara išlo postepeno i to do 1701, 1724 i 1798, podvučeno je da su se većina pravoslavnih astronoma, Grka, Rumuna, Srba itd. trudili, da nađu kalendar što tačniji. Treba zabeležiti da se protiv ovakve odluke nije pobunio niko od vernih, jer su razlozi dovoljno ubedljivi.

glasnik2 41 1Kroz crkvenu štampu: Vera bez sveštenika. Braničevski Vesnik, u članku pod ovim naslovom, odgovara onima koji kažu da ne mogu primiti svete tajne od takvih sveštenika koji životom svojim, radom ili govorima prljaju blagodat svešteničku.

Jedno upoređenje. Imamo više vrsta vodovodnih cevi, Cev može biti i od lošijeg i boljeg materijala, šta više i od srebra i zlata. Izvorska voda dostiže do grada, a stanovništvo ne pita kroz kakve je sprovodnike voda došla. Isto tako i sveštenik; samo sprovodi blagodat Duha Svetoga, Ako s verom primaš i od najnedostojnijeg sveštenika, blagodat Duha Svetoga dejstvuje. Ono što je ljudsko u svešteniku neće uprljati, niti je to mogućno, ono što ti u svojoj molitvi preko sveštenika tražiš.

Udruženje “Akcija za slepe” Vas poziva na tribinu pod nazivom “NATO agresija traje”, koja se održava u okviru ciklusa Istorija srpskog naroda. Predavač je Akademik prof. dr Alek J. Račić, primarius, D.Sci je osvedočeni borac za istinu koji je prvi krenuo u proučavanje posljedica NATO bombardovanja na zdravlje ljudi u Republici Srpskoj  i SR Jugoslaviji. Rezultate svojih istraživanja je objavio u knjizi “Zdravstvene posledice NATO bombardovanja 1995/99. godine”.