Manastiri i crkve

  Starine sarajevske stare crkve i njenog muzeja

  Srpska pravoslavna crkvena opština u Sarajevu, pored svoje mnogostruke delatnosti, pobrinula se da je izišla ozbilјna i naučna knjiga g. Vladislava Skarića, Srpski pravoslavni narod i crkva u Sarajevu u 17 i 18 vijeku, Sarajevo, 1928, a sada se pobrinula da se napiše i da izađe knjiga, u kojoj će biti opis starina Stare crkve u Sarajevu i Muzeja pri Staroj crkvi, sa snimcima sviju starina u Staroj crkvi i Muzeju, koje imaju istorijsku i istorisko-umetničku vrednost.

  Manastir Gorica

  man gorica

  Manastir Gorica

  Četvrti manastir u eparhiji Gornjokarlovačkoj, a ujedno i jedan od najmlađih je manastir Presvete Bogorodice Trojeručice – Gorica u Donjem Budačkom. Manastir je smešten između potoka Radonje i reke Korane u predivnom krajoliku Korduna, koji svojom konfiguracijom neodoljivo podseća na Šumadijske predele.

  Design by Novica.info