Manastiri i crkve

manastir osovica

Manastir Osovica

Manastir Osovica je manastir Srpske pravoslavne crkve, pripada Eparhiji banjalučkoj.Manastir se obnavlja na temeljima nekadašnjeg manastira. Temelji manastira otkriveni su 2003. godine na lokalitetu Manastirište pored rečice Osovice na Motajici. Starost temelja se datira na kraj 13. ili početak 14. veka.

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu sagrađena je 1886, a osvećena 1887. godine. Srazmjerno je velikih dimenzija (18 x 10 metara). Dva zvonika na zapadnoj fasadi se u arhitekturi pravoslavnih crkava 1887–1914. godine u BiH sreću, osim u Kozarcu, samo na crkvi u Brodcu 1884. godine. Građevina se, osim u obliku krovova zvonika, u potpunosti podudara sa tipskim projektom za grkokatoličke crkve, koji su 1884. godine u Građevinskom odsjeku Zemaljske vlade u Sarajevu izradili J. Kellner i Hans Niemeczek.

Srpska pravoslavna crkvena opština u Sarajevu, pored svoje mnogostruke delatnosti, pobrinula se da je izišla ozbilјna i naučna knjiga g. Vladislava Skarića, Srpski pravoslavni narod i crkva u Sarajevu u 17 i 18 vijeku, Sarajevo, 1928, a sada se pobrinula da se napiše i da izađe knjiga, u kojoj će biti opis starina Stare crkve u Sarajevu i Muzeja pri Staroj crkvi, sa snimcima sviju starina u Staroj crkvi i Muzeju, koje imaju istorijsku i istorisko-umetničku vrednost.

man gorica

Manastir Gorica

Četvrti manastir u eparhiji Gornjokarlovačkoj, a ujedno i jedan od najmlađih je manastir Presvete Bogorodice Trojeručice – Gorica u Donjem Budačkom. Manastir je smešten između potoka Radonje i reke Korane u predivnom krajoliku Korduna, koji svojom konfiguracijom neodoljivo podseća na Šumadijske predele.

manastirmarca1 v

Manastir Marča

U malom selu Stara Marča između Čazme i Ivanić Grada ima danas sasvim mala kapelica sagrađena 1925. na crkvištu nekadašnjeg manastira Marče. Tu gde stoji kapelica, bio je nekad oltar manastirske crkve.Temelji stare manastirske crkve naziru se i na severnoj i zapadnoj strani.

Na mestu nekadašnje priprate vide se dva ulegnuća , što potvrđuje da je verovatna narodna pretpostavka da su to grobovi marčanskih vladika. Manastir Marča dobio je ime po šumovitom brdu Marči ispod koga se nalazio.