Pravoslavlje

Istorija prote Svetislava Davidovića, po treći put će izaći i naći se pred čitalačkom publikom.

Predgovor trećem izdanju
Istorija je uvek bila i ostala učiteljicom savremenika i generacijama koje dolaze. Monografija o Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 960, pa do 1930. u Bosni i Hercegovini, u ovom vremenu krize svake vrste, dobro će doći ovim ponovljenim izdanjem. Ovo je razdoblje od nekih 970. godina, a iduće (1999) godine navršava se i 780. godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, pa i ovde u ovim delovima naše Crkve. Obzirom na konciznost knjige, veliki broj podataka, koje je pisac spasio od zaborava, vredni su i o piscu govore koliko je ljubio svoju Crkvu i svoj narod.

KRATAK PREGLED SRPSKE CRKVE KROZ ISTORIJU 

Protojerej dr Radomir Popović

Srbi pripadaju velikoj porodici slovenskih naroda. Iz svoje prapostojbine, severne Evrope, već u 5. i 6. veku naseljavaju Balkansko poluostrvo u severnim predelima Vizantijskog carstva. Zatiču prilično opustošen prostor, jer je njihovom dolasku prethodila velika seoba evroazijskih naroda u 4. i 5. veku.

Južnoslovenski narodi su kao mnogobošci, prilično i sami doprineli razaranju hrišćanske crkvene organizacije, koja je nekoliko vekova pre njihovog doseljavanja dobro funkcionisala na Balkanskom poluostrvu.