Banija

banija1

Naseljavanje Banije, u kojoj je posle izgona Turaka krajem devete decenije XVII veka zatečeno malo stanovnika, bilo je osnovna pretpostavka za njeno uključivanje u krajiški odbrambeni sistem.Zbog toga su zapovednici banijskih tvrđava morali da posvete dosta pažnje naseljavanju patčinjsnih im oblasti. U tome im je išla na ruku okolnost što je dugotrajni bečki rat, voćen pretežno na južnoslovenskom prostoru, pokrenuo velike seobe balkanskog stanovništva. Premda su ove seobe bile prvenstveno usmerene prema panonskim ravnicama, jedna od snažnijih mitracionih struja, čijs js izvorište bilo u Bosni i Hercegovini, slila se i u krajeve između Kupe i Une. Zahvaljujući brojnosti prebega sa turske teritorije, kao i znatnom prilivu doseljenika sa drugih strana, steklo se u novoj krajini do kraja XVII veka dovoljno stanovništva za njeno privredno oživljavanje i organizaciju odbrane graiice na Uni. Kasnija useljavanja i prirodni priraštaj stanovništva doveli su do tota da js Banska krajina već u lrvim decenijama XVIII veka imala više stanovnika nego što je škrta zemlja mogla prehraniti. Ova okolnost, ali i neki drugi činioci, podstakla je pojsdine krajišnike da napuste svoja staništa i presele se u druge krajeve Habsburške monarhije, kuda su ih vodili stvarni ili, iak, samo prividni izgledi da će naći povoljnije uslove života.