Dalmacija - Gorski Kotar

Indeks članaka

Gorski kotar je planinska regija, mahom kraško polje, na severozapadu republike Hrvatske. Obuhvata površinu od 1270km², od čega se čak 63% površine nalazi pod šumom, na kojoj, prema popisu iz 2001. godine, živi oko 27.000 stanovnika u 342 naseljena mesta, što ovu oblast smešta među slabo naseljene sa gustinom od 21.2 stanovnika po kilometru kvadratnom. Okvirne granice oblasti čini vododelnica Jadranskog i Crnomorskog (Savskog) sliva prema jugozapadu odnosno Kvarnerima, državna granica prema republici Sloveniji na severozapadu odnosno doline Čabranke i Kupe na severu do Severina, zatim od Severina oko Ogulinskog polja do Hreljina i Modruša na istoku, dok se Gorski kotar na jugu graniči sa Likom. Cela oblast je pogodna za razvoj turizma jer nudi svežu planinsku klimu, ali i blizinu jadranskih letovališta, pa je tako moguće prepodne se skijati u Gorskom kotaru, a popodne se kupati u Jadranskom moru. U ovoj oblasti se nalazi nacionalni park Risnjak, kao i jezera Lokvarsko (2.1km²) i Bajer (1.2km²). Najviši vrh ove regije je Bjelolasica sa 1534m nmv, posle koje slede Risnjak (1528m nmv), Snježnik (1506m nmv) i Viševica (1428m nmv), a u njoj se nalaze i planine Risnjak, Velika i Mala Kapela. Najveći grad ove oblasti i njeno središte je varošica Delnice sa 4.454 stanovnika, a pored nje u oblasti se izdvajaju i mestašca:

Begovo Razdolje (najviše naselje u Hrvatskoj na 1076m nmv)
Brod Moravice
Brod na Kupi
Vrbovsko
Lokve
Srpske Moravice
Mrkopalj
Ravna Gora
Skrad
Fužine
Crni Lug
Čabar (kod koga se nalaze ostaci rimskog bedema)

srmoravice1srmoravice2srmoravice3srmoravice4srmoravice5

Zbornik matice srpske iz Novog Sada