Dobojsko-posavska regija

    Doboj, Posavina i Semberija

    Dobojsko bijeljinska regija udzbenik

    Dobojsko-bijeljinska regija se nalazi u sjevernom i sjevernoistočnom dijelu Republike Srpske.

    Na istoku, rijekom Drinom, graniči se sa Srbijom. Sa Srbijom regija graniči i na sjeveroistoku, a tu granicu čini rijeka Sava. Sava je na sjeveru granična rijeka i sa Hrvatskom. Na sjeveru je i međuentitetska granica sa Posavskim kantonom Federacije Bosne i Hercegovine koga čine dvije opštine, Odžak i Orašje. Na zapadu regija graniči sa Banjalučkom regijom, a na jugoistoku sa Istočnosarajevsko-zvorničkom regijom Republike Srpske.

    Design by Novica.info