Logor “Silos” u Tarčinu

opština hadžići saopštenjeNa Savindan 27.12021. godine “Udruženje Istina i pravda” je organizovalo komemoraciju dvadesetčetvorici ubijenih, poginulih i umrlih logoraša tarčinskog logora “Silos”. Reakciju na događaj i neke izjave učesnika komemoracije možete vidjeti na fejsbukovoj stranici Opštine Hadžići. Govore o “sramnom iznoženju notornih laži”.

 Koliko je Opština Hadžići pristrasna govori njihov simbol opštine urađen isključivo u zelenoj boji sa isključivo islamskim simbolom, kao da tu ne žive i neki drugačiji. Takođe o tome govori i promjena imena mjesta Mejina luka u Mehina luka. Meja je riječ koja označava granicu tj. “među”, u ovom slučaju se radi o međi vodotokova raznih slivova, a ne o nekom Mehi.

Doduše i Srbi su promijenili ime mjestu u Tarčin, jer je bilo neodgovarajuće da se mjesto u kojem žive Srbi naziva Turčin.

Koliko u svemu ima istine vezano za logor “Silos” sami procijenite nakon gledanja ovih videova: