SRBI U HABSBURŠKOJ MONARHIJI - KAD ĆE SRBIN SRBINA SRBINOM ZVATI

Indeks članaka

KAD ĆE SRBIN SRBINA SRBINOM ZVATI

PREČANI I ŠUMADINCI: Kako i zašto su Srbi prečani, posle svih zasluga za stvaranje administracije, kulture, prosvete, zakonitosti... nazvani "nemačkarima"i morali da beže preko Save?

piše: Petar V. Krestić

Jedan od glavnih problema vlasti u oslobođenoj Srbiji bili su učeni ljudi -inženjeri, lekari, umetnici, učitelji i profesori, ali pre svega sposobni i školovani administrativci. Zasluge Srba prečana za uspostavljanje države velike su, ali nisu manje ni za uvođenje novog građanskog "reda i poretka" u patrijarhalnu, okoštalu Srbiju. U orijentalni ambijent uneli su duh evropeizacije. NJihovo zlatno doba je u vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića i ustavobranitelja. Ubrzo, pitanje Srba prečana u Srbiji, postaće ozbiljan politički problem i faktor destabilizacije prilika, pa će doći i do pravog progona "švaba" i "nemačkara", jer bolje će "srpske poslove obavljati i manje školovan Srbin", nego "mađarski advokati". "Nemačkari" su optuživani za nedostatak rodoljublja, korumpiranost i bahatost...

Slobodan Jovanović je među prvima uočio specifičnost i značaj odnosa Srba iz Srbije sa onima iz Austrije. "Nemačkarima su", navodi on, "nazivani u prvoj polovini prošloga veka oni austrijski Srbi koji su prelazili u Srbiju i tu pravili mahom činovničku karijeru. Njihovo cvetno doba pada za vlade Aleksandra Karađorđevića, pod ustavobraniteljskim režimom".

Potvrdu ovih Jovanovićevih reči, tokom celog perioda njihovog izlaženja, možemo naći i na stranicama Serbskih narodnih novina, političkog lista koji je okupljao Srbe u Ugarskoj, i značajno uticao na oblikovanje javnog mnjenja, kako Srba u monarhiji, tako i Srba u kneževini. Njihov urednik, pravnik, publicista i javni radnik Teodor Pavlović, prečanski Srbin liberalnih opredeljenja, najveću pažnju poklanjao je unutrašnjopolitičkim događajima, što je i razumljivo ako se uzme u obzir zgusnutost dešavanja u Srbiji i vreme izlaženja Novina (1838-1848). Stoga su se na njihovim stranicama izuzetno plastično odslikavala previranja u samoj kneževini, politički sukob između konzervativne misli države i vladanja, koju je oličavao knez Miloš, i, za to vreme naprednih političkih ideja, koje su zastupali ustavobranitelji. Pavlović, koji se u ovoj borbi nedvosmisleno svrstao uz ustavobranitelje, čija su mu politička shvatanja bila bliska, nije mogao ravnodušno da posmatra nastanak i širenje netrpeljivosti između Srba podeljenih Savom i Dunavom.

Pisari nepismene Srbije u evropejskom odelu

Odnosi Srba iz Srbije sa Srbima "iz preka" nikada nisu prekidani. Sticanjem autonomije Srbije, oni se čak produbljuju i proširuju. Objašnjenje ove činjenice valja tražiti u potrebi za sveukupnim unutrašnjim razvojem zemlje, koja se nametnula tadašnjim vlastima u Srbiji. Premda je Kneževina Srbija posle Drugog srpskog ustanka postala političko središte u koje su bile uperene oči celokupnog naroda, kulturno, obrazovno, privredno i društveno središte srpskog naroda potonjih pola veka nalazilo se među Srbima u monarhiji. U Srbiji je bilo neophodno obezbediti ustavno uređenje, građanska prava, ukidanje kuluka, oživeti trgovinu i reformom školstva povećati pismenost i obrazovanost naroda.

Oličena u knezu, rešena da se ozbiljno pozabavi tim pitanjima, vlast Srbije je već na samom početku bila suočena sa brojnim problemima, od kojih je pitanje stručno sposobnih ljudi imalo presudnu važnost. Na ogroman nedostatak ovih ljudi, naročito za potrebe administracije, ukazuje podatak da su u "Pravitelstvenu službu" Kneževine Srbije, kao praktikanti i pisari, primani i mladići koji nisu završili nikakve škole. U Srbiji prve polovine XIX veka, iznurenoj dugotrajnom borbom za sticanje samostalnosti, van tokova kulturnih zbivanja u Evropi, školovani ljudi predstavljali su pravu retkost. Administraciji, koja se tek počinjala stvarati, bili su potrebni obrazovani ljudi.

Logična posledica tih potreba bila je da je srpska vlada potražila potrebne ljude među Srbima iz Austrije. Ona se stoga obraćala austrijskoj vladi molbom da ne stvara probleme prilikom izdavanja potrebnih odobrenja svojim državljanima - Srbima, koji su bili spremni da pređu u službu Srbije. Usled velike potrebe za školovanim Srbima iz Ugarske, srpske vlasti nisu insistirale da novopridošli "prečani", koji to nisu želeli, traže otpust iz austrijskog podanstva i uzmu srpsko. To se odnosilo na lekare, profesore, učitelje, inženjere i slična zanimanja. Izuzetak su predstavljali samo oni koji su pretendovali na "političesku službu", kod kojih se insistiralo da moraju biti državljani Srbije.

Austrijska vlada mahom je odobravala ove prelaske, rukovodeći se pretpostavkom da će na taj način, makar posredno, moći da utiče na politiku Srbije i usmerava je prema sopstvenim interesima.

Jovan Hadžić piše prve srpske zakone, Jovan Stejić osniva sanitet.

Deo angažovanih Srba iz monarhije, došavši u Srbiju, boravio je u njoj kratko, do isteka ugovora sklopljenih sa njenom administracijom, ili bi se, po nekom završenom poslu,jovan hadzic vraćali kući. Tako su, na primer, postupili prvi srpski zakonopisac Jovan Hadžić, osnivač srpske sanitetske službe dr Jovan Stejić i Jovan Sterija Popović, osnivač Društva srpske slovesnosti, organizator školstva i prvi srpski komediograf. Isto su činili i umetnici. Slikari Georgije Lacković, Georgije Bakalović, Jovan Isailović, Katarina Ivanovićeva, tvorac i ikonopisac ikonostasa Saborne crkve u Beogradu Dimitrije Avramović i vajar Dimitrije Petrović po izrađenim porudžbinama odlazili su iz Srbije.

Najčešći uzrok brzog odlaska iz Srbije bila je nemogućnost doseljenika da se uklope i prilagode prilikama koje su se u- mnogome razlikovale od onih u monarhiji. Neki su, došavši u Srbiju vođeni pre svega patriotskim zanosom, spoznavši primitivnost sredine i despotizam koji je vladao u njoj, razočarani napuštali zemlju smatrajući da kao pojedinci u okruženju koje su zatekli neće biti u stanju da doprinesu pozitivnim promenama.

Justin Mihailović, trgovac, pisac i kulturni radnik, u svom Dnevniku, opisujući odlazak u Srbiju i brzi povratak iz nje Adama Dragosavljevića (člana Društva srbske slovesnosti, pristalice Vukove jezičke reforme i pisca udžbenika) jasno je dočarao kako su Srbi iz monarhije doživljavali stanje u onovremenoj Srbiji:

"Ode Adam i dođe (...) Ja sam želio, koliko ga rado imam, da ode tamo di on sa sopstvenim iskustvom i sa pribavljenim znanjima polzu, neiskazanu polzu činiti mogaše i već sam se nadao od njega pismo iz objetovane zemlje koji dan dobiti kad, al' evo njega natrag sa namerenjem da ovde ostane i da tamo jošt za njega nije. Dakle, sad vidim da nije sve tamo tako kao što bi trebalo da bude, jošt tamo nije da čovek, koji za više planove zauzet, i te u namerenju tamo realizirati, otići može. Šta će, dakle, naš predobri prijatelj tamo? Kad ovaj, koga name-renje i cilj lakše oni ljudi tamo poznati i razumeti kadri (ni)su - šta će on sa njegovim čistočovečnim, kozmopolitičkim, velikim ideama za koje jošt ljudi ni ponjatija nemaju i o kojima se jošt u prosvećenoj i civiliziratoj Evropi, u Nemačkoj, u Engleskoj, u Francuskoj bore, i to teško bore, šta će on tamo- šnjima u onoj prostoti, u onoj tek varvarstvu i nasiliju otetoj zemlji di je rusko gospodarstvo svoj despotski barjak naumilo razviti i sebi za buduća vremena sajuznika obraniti. Nema dakle ništa, čoveku ne dadu glave dignuti, ne dadu beloga gledati sveta nego - 'pomozi mi se tući protiv našeg tirjana, pak ću ja posle taj biti. Menjaj gospodara, a ti si već rob te rob.' To je Losungsnjort (lozinka) sviju nastojatelja narodni."

Dimitrije Davidović, Đura Jakšić, Dimitrije Isajlović, osnivač topčiderskog parka, Atanasije Nikolić...

Drugi, značajniji deo Srba iz Ugarske, naročito u poznijem periodu, uspevajući da se uklopi u novu sredinu, primao je srpsko državljanstvo i tu dovodio ili zasnivao porodicu, prihvatajući novo okruženje i nove običaje. To su učinili pisac prvog ustava i urednik Novina srbskih, prvog lista u Srbiji, Dimitrije Davidović, profesor Liceja Dimitrije Isajlović, dramatičar i osnivač topčiderskog parka Atanasije Nikolić, a nešto kasnije umetnici Đura Jakšić, Stevan Todorović, Đorđe Krstić i drugi. U isto vreme, oni su uticali da se orožnala patrijarhalna Srbija s početka veka postepeno počne menjati - uvođenjem novog - građanskog kodeksa ponašanja, promenom načina odevanja, navikavanjem na luksuz i drugim oblicima rušenja tradicionalnih vrednosti. Drugim rečima, oni su doprineli ubrzanijem toku evropeizacije orijentalnim duhom prožete Srbije.

Srbi "iz preka" zauzimali su gotovo sve najznačajnije položaje u kneževini. Vuk Karadžić opisao je svoje viđenje tadašnjeg stanja u Srbiji na sledeći način:

"Onih koji su van Srbije rođeni ima i među članovima Sovjeta, popečiteljima (ministrima) i članovima apelacionog suda; sitnijim činovnicima nema ni broja, a sa svakim se danom umnožavaju."

Zaista, Srbi iz monarhije bili su kneževi diplomatski predstavnici, savetnici, prvi sekretari Kneževe kancelarije, glavni sekretari Saveta, načelnici ministarstava, zatim upravitelji škola, profesori, učitelji, sveštenici, inženjeri, lekari, kancelarijski činovnici.

Iz njihovih redova ponikao je i Petar Jovanović, arhiepiskop beogradski i mitropolit srpski (1833-1859). NJihove zasluge su ogromne za razvoj zakonodavstva, privrede, prosvete, kulture i umetnosti Srbije u XIX veku.

Koliki je bio značaj Srba "prečana" za Srbiju jasnije se može sagledati ako iznesemo nekoliko karakterističnih primera koji se odnose na obrazovanje. Po navodima u službenom popisu iz jula 1836. godine, Srbija je imala ukupno 68 učitelja. Od tog broja, 25 je bilo iz Srema, 12 iz Banata, sedam iz Bačke, tri iz Slavonije, dva iz Hrvatske, dva "iz Cesarije uopšte", dok je ostatak, znači svega 17 učitelja, bilo iz Srbije.

Takođe, ako se uporede spiskovi profesora Liceja u periodu od dvadestak godina od njegovog osnivanja može se uočiti koliko je sistem školstva u Srbiji počivao na Srbima iz Austrije. Tako su 1838/39. godine, kada je Velika škola započela s radom, svi njeni profesori bili Srbi "prečani". Godine 1849, od 11 profsora čak sedmorica su bili Srbi iz monarhije. Tek 1860. godine donekle se počela uspostavljati ravnoteža, pa su od 14 profesora na konduitnoj listi polovinu predstavljali austrijski Srbi. Međutim, i tada, od preostale sedmorice, samo četvorica su bili Srbi rođeni u Kneževini Srbiji. Rezultati poređenja u osnovnim školama skoro da su isti.

Prvi napadi na "švabe" i zahtev da mesta u vlasti zauzmu "otačastveni sinovi"

Serbske narodne novine objavljivale su gotovo svaku značajniju vest koja je ukazivala na saradnju Srba s obe strane Save i Dunava. Navedimo primere pominjanja samojovan stejic nekolicine najistaknutijih ličnosti koje su poreklom bile iz Monarhije. Novine beleže dolazak u Srbiju inženjera Atanasija Nikolića na mesto profesora matematike na Liceju, prelazak člana ministarstva Dimitrija Isajlovića na funkciju rektora Liceja, postavljenje uz druge srpske dostojanstvenike mitropolita Petra Jovanovića za predsednika komisije za školstvo i senatora novosadskog Jovana Hadžića za njenog člana. One pominju rad vajara Dimitrija Petrovića i ikonopisca Dimitrija Avramovića na izradi ikonostasa, javljaju o uspesima pozorišnih komada Jovana Sterije Popovića, obaveštavaju o nalogu Ministarstva prosvete učilištima u Beogradu i Kragujevcu da se radi učenja čistog i pravilnog srpskog stila, pri javnim čitanjima koriste dela Jovana Stejića.

Pavlović je ovim i sličnim vestima, kojima je snažno uticao na jačanje svesti o duhovnom jedinstvu i potrebi zajedničkog nastupanja Srba, propagirao ideju političkog, ekonomskog i kulturnog preporoda naroda, dosledno podržavajući konzervativno usmereni list Jelenkor, mađarskog reformatora Stefana Sečenjija. Informacije ove vrste pojavljivale su se sve vreme izlaženja Novina, ali najbrojnije su u periodu 1838-1842, tačnije do kraja prve vlade kneza Mihaila.

Ni Vuk o "nemačkarima" ne misli ništa dobro: "Kao velika nesreća za Srbiju može se smatrati to što se u njoj umnožava broj austrijskih Srba, osobito iz učenog sloja. Otkad je karantin ukinut, Beograd je gotovo pretvoren u austrijski grad. Istina, valja kazati da su oni učeniji, ali se ne može sporiti da su vaspitavani među Nemcima i Madžarima, ne poznaju ni onaj srpski narod u kome su rođeni, a kamoli onaj u Srbiji."

Prvi znaci mogućeg otvaranja pitanja "švaba", koje će zaokupljati onovremenu srpsku javnost i posle sloma ustavobraniteljskog režima, 1858. godine, pojavili su se upravo u trenutku njihovog snažnog prodora na političku scenu Srbije. Već je knez Miloš, neposredno pre kraja prve vlade, u cilju sprečavanja učestalih ispada građana i činovnika usmerenih protiv austrijskih podanika, bio prinuđen da 1839. godine izda odgovarajuću naredbu Načelstvu varoši Beograda.

U momentu kada 1839. godine svojom aktivnošću primoravaju kneza Miloša na abdikaciju, kada trojica ustavobraniteljskih čelnika Toma Vučić Perišić, Avram Petronijević i Jevrem Obrenović, kao namesnici maloletnog i bolesnog kneza Milana II Obrenovića faktički preuzimaju vlast u Srbiji, nailazimo na prve napade na Srbe iz monarhije. U jednoj od paskvila, sa početka 1839. godine, sastavljenoj protiv kneza Miloša, kaže se i sledeće:

"I da mu ne bi ništa na putu stajalo, smislio je on - po naučeniju ostrovni begunac Švapski koje je kao zmija oko sebe sakupio da nam sreću našu truju, - ukloniti nas ispod krila i odbrane ruskog cara i naše braće Rusa."

Serbske narodne novine nisu propustile da zabeleže ova događanja:

"Skoro sve novine od poslednji dana u Serbiji, kao o bednom nesloge, razdora i meteža stanju nahodećoj se, govore. Između drugi, sveopšče daju ovo izve-stije sa srpske granice (...), s primječanijem da je ono od jednog Srbljina. Po proganjanju Knjaza Miloša iz Srbije, nadanje je bilo da ćedu se blagodetna sledstva novog Ustava u punoj meri uživati, prava obezbeđena, opšči mir i poredak u zemlji uveden viditi. Ali ove krasne nadežde samo su obmane bile i blage nadežde. Sadašnje upraviteljstvo je ponajviše iz ograničeni ili za novcem čeznući ljudi sastavljeno. Reč im je: 'Nećemo švabe u zemlji'. S ovim nepolitičeskim razmetanjem hoćedu oni da kod prostog naroda na glas iziđu. Na Nemce vo opšče se mrzi...".

Napadi na "švabe" vremenom su postajali sve snažniji. Jedan za drugim, ponavljani su zahtevi da se svi Srbi - austrijski podanici proteraju iz Srbije, a da njihova mesta zauzmu "otečestveni sinovi". Oni nisu prestajali za sve vreme prve vlade kneza Mihaila, pa je on, najčešće neopravdano, optuživan u štampi za netrpeljivost prema "prečanima":

"Ali Srbi, mrze na strane, hotja rođene Srbe; i već na to idu da se nijedan stran ne prima, koje je takođe porodzavisti i ličnosti da drugi dostojniji ne uživa ono, što bi inače urođeniku, ma nedostojnom, po nuž-di u tal palo. Oni istina nisu to izrikom već zabranili, no samo na to idu da svaki strani mora ot najnižeg započeti, jerbo onostranci u službi stojeći već imaju zasluge, pak se ne može njima drugi pretpostaviti. Šteta velika, što mladi Knjaz ne uviđa, da tim načinom mnogo većma škodi otečestvu nego izrečenim i konečnim udalenijem strani; jerbo koji bi učen i važan muž mogao na ta uslovija, tamo preći. Prelaziće samo žalosni sinovi, koji je tamo već dosta..."

Optužbe ove vrste nemaju čvrstu podlogu. Došavši na presto posle prerane smrti svog brata, kneza Milana, knez Mihailo nije vršio gotovo nikakva pomeranja u strukturi uprave koju je uspostavio njegov otac. NJegova vlada bila je sastavljena najvećim delom od Srba iz monarhije, koji su, sem nekoliko izuzetaka, nastavili da verno služe novom knezu. Mladi knez u više navrata pokazao se čak i kao njihov zaštitnik:

"Izslata je osobita Komisija jedna protiv nekog člena Apelac(ionog) suda samo zato, što je javljeno, da je ovaj roptajući na austrijske Srbe, žalovao se, što će Ministerstvo pravosudija jošt neka zvanija sa Austrijancima da potpuni. I tako drže da će u slučaju ako se to roptanje dokaže, isti člen česti lišen biti, jerbo se takvo povedenije uzima za podstrekanije jedne strane protiv druge, za povod nesloge i nemira...".

Čak i Vuk se buni što Beograd "gotovo se u austrijski grad pretvorio"

Međutim, agitacija protiv "nemačkara" podsticana je, pre svega, od ustavobraniteljskih krugova. Razloga za ovo bilo je dosta. Prvi, i svakako u očima čelnika ustavobranitelja najkrupniji, bila je želja da unošenjem smutnje i stvaranjem razdora oslabe svoje političke protivnike oličene u Obrenovićima i njihovim pristalicama. Austrijski Srbi poslužili su kao uspešno sredstvo destabilizacije režima u Srbiji. Najviše iz tih razloga oni su optuživani za nedostatak rodoljublja, korumpiranost i bahatost, dok je na kneza Mihaila svaljivana krivica da je otuđio od sebe vi-đenije ljude i predstavnike naroda i okružio se strancima. Veština ustavobranitelja da is-koriste svaku, pa i najmanju mogućnost za sakupljanje poena radi osvajanja vlasti jasno je došla do izražaja i u slučaju "švaba" ili "nemačkara". Ova konstatacija, međutim, nikako ne dovodi u sumnju zaključak da je deo iskazanih optužbi upućenih na račun Srba iz monarhije bio osnovan, pored ustavobranitelja, među kojima se isticao Toma Vučić Perišić.

Pred abdikaciju kneza Miloša, u jednom pamfletu bilo mu je prebačeno: "I da mu ne bi ništa na putu stajalo, smislio je on - po naučeniju ostrovni begunaca Švapski, koje je oko sebe skupio da nam našu sreću truju - ukloniti nas ispod krila i odbrane ruskog cara i naše braće Rusa."

"Vučić nije cenio školovane ljude, zbog toga je kod njega bila velika mržnja prema Srbima iz Vojvodine koji su došli u Srbiju. On nije mogao s tim da se pomiri što su Srbi iz Vojvodine, kao pismeniji i školovaniji od Srba iz Srbije, zauzeli sva važnija mesta u državnoj službi. Zbog toga ih je skoro celoga života popreko gledao, smatrao ih kao nezvane goste i kad god je mogao tražio na nadležnim mestima da se iz državne službe otpuste". U svojoj netrpeljivosti prema "švabama" Vučić je pokazao doslednost. Tokom revolucionarnih previranja 1848/49. godine, on se žestoko protivno slanju dobrovoljaca i pomaganju pokreta u Vojvodini, čime je uticao da seljaci njegovog kraja (Kragujevački okrug) masovno bojkotuju agitaciju vlade za prikupljanje "samovoljaca".

I sam knez Aleksandar nije skrivao svoj odbojni stav prema "švabama". O nesklonosti kneza Aleksandra prema Srbima iz Austrije svoje iskustvo zabeležio je austrijski general Miks Ungerhofer u izveštaju bečkom dvoru. Tako je, na molbu jednog Srbina, austrijskog podanika, za nameštenje u Srbiji, knez, ne birajući reči, iskazao svoje mišljenje:

"Meni su urođeni Srbi mnogo miliji od vas Švaba, kad ste navikli da i za najmanje stvari bežite svomu konsulu i iznosite mu svoje tužbe, čime vladi stvarate samo neprilike i neugodne pisarije."

Lepo mišljenje o "švabama" nije imao ni Vuk Karadžić:

"Kao velika nesreća za Srbiju može se smatrati to što se u njoj umnožava broj austrijskih Srba, osobito iz takozvanog učenog sloja. Oni se tamo neprekidno umnožavaju, pa je sada, kada je ukinut karantin i uz delovanje ovdašnjeg praviteljstva, Beograd gotovo pretvoren u austrijski grad (...) Istina, valja kazati da su ovi austrijski Srbi učeniji od onih koji su u Srbiji rođeni; ali se ne može sporiti ni to da oni, pošto su vaspitani među Nemcima i Mađarima, ne poznaju ni onaj srpski narod u kojem su rođeni, a kamoli onaj u Srbiji. U Srbiju dolaze neodabrani (većim delom avanturisti), i pošto ih u Srbiji praviteljstvo ne ume odabrati i razlikovati, može se kazati da oni sami sebe biraju i zvanja među se dele, pa tako različne smutnje i nevolje čine. Osim toga se bez sumnje može uzeti da su prosti Srbi rođeni u Srbiji za sadašnje upravljanje tim narodom sposobniji i pouzdaniji od mađarskih advokata".

Proterivanje "švaba" preko Save: Vučić je naredio činovnicima iz monarhije da napuste Srbiju za 24 časa

Toma Vučić Perišić nije cenio školovane ljude, i imao je veliku mržnju prema Srbima iz Vojvodine, i uvek ih popreko gledao, smatrao ih za nezvane goste, i agitovao da se iz državne službe otpuste. U svojoj netrpeljivosti prema "švabama", Vučić se opirao i slanju dobrovoljaca u Vojvodinu, revolucionarne 1848. godine.

Jedan od uzroka odbojnog odnosa ustavobranitelja prema "švabama" ležao je u činjenici da je većina Srba iz Habzburške monarhije predstavljala potporu režimu Obrenovića, toma pa po njegovom padu jedan deo "prečana" aktivno je učestvovao u organizovanju obrenovićevskih zavera. Među najistaknutijim zaverenicima - obrenovićevcima, koji su poreklo vodili iz Ugarske, bili su Cvetko Rajović, bivši ministar unutrašnjih poslova kneza Mihaila, Stojan Jovanović Cukić, vođa Katanske bune i Konstantin Bogdanović, sekretar Sovjeta. Nosioci nove vlasti u Srbiji im to nikako nisu mogli oprostiti. Stoga je posle Vučićeve bune, septembra 1842. godine i Mihailovog prelaska u Austriju, započelo razračunavanje sa političkim protivnicima i sa onima za koje se slutilo da bi to mogli biti, a poreklo im je bilo u "Cesariji". Došlo je do masovnog otpuštanja iz službe, prvo "prečana" koji su u trenutku opšte pometnje prebegli sa knezom Mihailom, potom i drugih, bez obzira na to da li su se ili nisu politički eksponirali:

"Osim oni, koji su prebegli u austrijsku stranu i s time svoja zvanija ostavili, potom i mnogim drugim (preko 80) još zaostavšim činovnicima, ponajviše iz Austrijskog carstva rodom koji su, služba je odkazana. Među njima malo ima i ovdašnji rodom, a među zaostavšima jošt neisključenim, nekoliko je samo, koji su iz Austrije prešli" (...)

"Danas pređoše iz Beograda 96 činovnika, lišeni zvanija, između znameniti: gg. Isajlović, Gavrilovića oba, Bogdanović, Raić. Škole su pozatvarane. I Steić je službe lišen."

Po tvrdnji kneginje LJubice, samo iz Beograda u prvi mah proterano je 90 činovnika rodom iz monarhije, koji su po Vučićevoj zapovesti, dobili rok od 24 sata da napuste Srbiju. U odnosu prema Srbima iz Austrije "vučićevci" su stalno isticali: "oćemo Švabu u Švabsku, Grka u Grčku, Cincara u Cincarsku, Bošnjaka u Bosnu itd. da oteramo, da vidimo, oćemoli mi, čisti i ovejani Srbi kadri biti dobri za Srbstvo izraditi".

"Begunci se mnogi ovde u Zemunu nahode"

Proterivanja austrijskih podanika iz Srbije bila su, u najvećem broju slučajeva, ograničena na činovnike. Ostale podanike carstva, zanatlije, trgovce i seljake, koji se nisu uplitali u politička previranja u Srbiji, ustavobranitelji nisu dirali. Progoni su vršeni i brzo i surovo, pri čemu nove srpske vlasti nisu vodile računa ni o preuzetim državnim obavezama u pogledu plata, penzija i drugih vidova obeštećenja. O teškom položaju izbeglih, u pismu Vuku Karadžiću, javio je iz Zemuna Georgije Petrović:

"Begunci se mnogi ovde u Zemunu naode, jedni ni treći dan nemaju leba da jedu."

Ovakvi postupci srpske vlade izazvali su reakciju Beča, koji je posredstvom konzula Dimitrija Atanackovića, a potom privremenog predstavnika pukovnika Filipovića, uputio Srbiji protestnu notu sa zahtevom da se obrazuje jedna mešovita austro-srpska komisija u cilju zaštite prava austrijskih državljana. To, međutim, nije bitno poboljšalo položaj proteranih. Umesto toga, kako su javile Serbske narodne novine, "Za Ne-Serbijance izišla je u Serbiji od Knjaza i sovjeta nova uredba, koja glasi: da povodom razni političeski opstojatelstva unapredak neće se više nikakav stranac ni na koji način, ni s otpustom, kao ni bez otpusta u pravitelstvenu službu primiti, no ako bi koji preko nuždan bio, takav će se na kontrakt samo po odobrenju Knjaza i sovjeta uzeti se; a onima, koji se sad u pravitelstvenima službama nalaze, svima bez razlike, ostavlja se poslednji termin od šest meseci, da odpust od svog podanstva izvade, i u serbsko stupe, koje ako ne bude koji u stanju za ovo vreme učiniti, prestaje od tog časa biti činovnikom srbskim i Pravitelstvo će ga moći odpustiti kad ushte...".

Koliko je mržnja prema "nemačkarima" bila snažna i iracionalna, pokazuje i činjenica da su otpuštani ne samo pripadnici činovničkog aparata prethodnog režima već i lekari, učitelji i sl., koji su kulturno zaostaloj Srbiji bili i te kako potrebni. Interesantno je da je Vuk Karadžić, inače nenaklonjen ustavobraniteljima, u jednom momentu uputio pismo predstavniku Rusije u Beču, koje je sadržalo gotovo istovetne predloge, uperene protiv Srba iz Ugarske:

"Zbog svega toga ja držim da je neophodno što je pre moguće u ustav uneti da nijedno zvanje činovnika koji upravlja narodom i sudi mu ne može ni pod kojim uslovima dobiti drugo lice osim onoga koje je u Srbiji rođeno, tako da bi za strance ostala samo zvanja pisara, učitelja, lekara, inženjera i njima sličnih; ali da se u tim zvanjima oni ne mogu koristiti pravom stalno nameštenih činovnika, nego da budu najmljeni pod određenim uslovima. Ovakvu bi dopunu ustava srpski narod u Srbiji primio sa velikim zadovoljstvom i ona bi ga štitila od mnogih smutnji i preuranjenih a pogubnih evropskih ili, upravo reći, studentskih i advokatskih uredbi."

Da li su u Srbiju došli iz rodoljublja, ili da vladaju i bogate se?

Pitanje materijalnog obeštećenja Srba iz monarhije proteranih iz službe rešeno je samo delimično, većinom u korist onih koji su se nalazili na najvišim državnim funkcijama, jer loše finansijsko stanje države nije dopuštalo veće izdatke:

"Onima iz Ćesarije rodom, koji su u službama Praviteljstva srpskog bili, pak pri promeni 1842. godine iz takovi isključeni, odobrena je sad od strane Praviteljstva iz Kase narodne za naknadu jednogodišnja plata, kakvu je koji imao, koja će naknada skupa, preko 20.000 talira izneti. Reč je, ovom prilikom, bila u Sovjetu, od glavnih toga lica povedena, da se i svima ostalima iz Cesarije rodom, koji su još u službama, podobna naknada dade, pak da se otpuste, no je razgođeno, poglavito što stanje kase ne dopušta...".

Teodor Pavlović se putem Serbskih narodnih novina živo uključio u praćenje sukoba između Srba sa obe strane reka Save i Dunava. Iz broja u broj one su bile preplavljene polemičkim tekstovima o tome čija je krivica za započinjanje nesporazuma, koji su glavni razlozi dolaska Srba iz Austrije u Srbiju, da li je to rodoljublje ili želja za sticanjem bogatstva? Na ta pitanja odgovarano je nabrajanjem šta je sve urađeno uz pomoć "prečana" pa je zaključeno da je, u suštini, reč o nezahvalnosti Srbijanaca.

(Nikola Krstić, istoričar prava i profesor na Pravnom fakultetu Liceja u Beogradu, našavši se, kao Srbin iz Austrije, pogođen neprestanom agitacijom protiv "švaba", koja se nije smirivala ni krajem pedesetih godina XX veka, prokomentarisao je ta zbivanja na sledeći način: "Ministru pravde u Srbiji, i drugim zloćama do toga je, da navode starog kneza (Miloša), da tera iz Srbije Švabe, tj. austrijske Srbe, koji (su) se ovde odomaćili, koji su ovde decu izrodili, koji su zemlju pošteno poslužili, i kojima se mora zafaliti, što je u državnom, književnom i družbenom životu učinjen napredak, koji sad opažamo. Srbi su iz Austrije bili prvi učitelji, prvi državnici, prvi vospitatelji, prvi trgovci, i zanatlije, prvi najbolji sveštenici u Srbiji; i te Srbe treba isterati sad, jer se više ne opaža, da su oni zemlji i narodu preko potrebni. Pa osim svega, neka bi se i proterali ti ljudi, pa neka bi i stradali oni, ali time se bezčasti sav narod, i cepa se na dvoje, baca se razdor među narod, slabe mu se sile, kidaju se nuždne sveze i dovodi se korak po korak propasti.)

"Time se bezčasti sav narod, i cepa na dvoje, kidaju se nužne veze, slabe mu se sile..."

Polovinom pedesetih godina suština sukoba oko "nemačkara" je promenjena i poprimila je nove vidove. Dok se dvadesetih i tridesetih godina DžIDž veka u Srbiji osećala snažna potreba za "uvozom pameti", i iz tih razloga je stvorena povoljna klima za dolazak Srba iz monarhije, polovinom veka stanje se znatno izmenilo. Pedesetih godina počelo se osećati narastanje nezadovoljstva prema "prečanima" naročito među mla-đim, školovanim ljudima iz Srbije. Stekavši obrazovanje većinom u inostranstvu, oni su smatrali da kao "otečestveni sinovi" moraju imati prednost pri dobijanju zaposlenja, naročito u državnoj administraciji. Kao sinove značajnih ličnosti, koje su se istakle u borbi za na-cionalno oslobođenje zemlje, vređala ih je pomisao da moraju početi od najnižih zvanja, a samim tim i najnižih plata, i preći dug put da bi dosegli položaje koje su smatrali da zaslužuju, dok su se neki "stranci", koji nisu imali tolike zasluge za Srbiju, nalazili na najvišim državnim položajima i uživali toliko privlačne privilegije. Okosnica problema jasno se odslikavala u tekstu Serbskih narodnih novina iz 1846. godine, u kom je, između ostalog, pisalo:

"Ja upućujem Gospodina izvestitelja neka promotri koliko srp(skih) sinova i sposobnijih i službama starijih, pa i u svemu vrsnijih i na konju i kremenu okretnijih ima, koji su ostali na manjim zvanjima nego oni drugi, pnajviše samo ovde u srpskim kancelarijama isprahticirani inorodci, pri svem tom, što po Uredbi od 1842. god(ine) na koju se G(ospodin) izvestit(elj) poziva, domorodac jednake sposobnosti sa onim mora svagda na veće zvanije pervenstveno pravo imati; koje ne treba da je stancu nimalo krivo, jer on valjda razume otkuda to pravo proističe. Ako li bi, pak, naš G(ospodin) Izvest(itelj) hoteo, da Praviteljstvo srpsko svako patriotičesko prizrenije prezre, i da za ljubov jedinih ovde u službama naodećih se austrijskih Srba svoje ovdašnje prave otečestvene sinove i tolike zaslužne muževe za leđa zabaci (koji su u ono doba, kad su se ovi austrijski Srbi u nauci upražnjavali tamo mirno mogli, krv svoju za oslobođenje otečestva svog prolivali i sa imanjem i životom u propast neobzirno letili), onda ne možemo G(ospodinu) izvest(itelju) u ovom slučaju ništa drugo želiti, nego bolju pamet."

Izgleda da je i Vuk Karadžić razmišljao o tome da napiše tekst kojim bi pomogao otkrivanju pravih uzroka sukoba Srba iz Srbije i onih iz Ugarske. Na tu pomisao navode reči koje je u pismu Vuku uputio Georgije Petrović:

"No ja ipak mislim, Vi od namere Vaše: za što se na Švabe viče, opisati, nemoite odstupiti, jer istina, makar da je kako neugodna, treba da na svet izađe. Ona će pametnim ljudima svagda draga biti i dobrodošla, i pokazaće put i Švabama i Srbljima, kako da se jedni prema drugi, vladaju."

Kad će Srbin Srbina Srbinom, a ne švabom zvati

Zanimljiv je stav T. Pavlovića u odnosu na spor oko "nemačkara". Simpatizer ustavobranitelja, blizak prijatelj braće Simić, a u isto vreme i sam Srbin iz Austrije, koga su ovi događaji u Srbiji i te kako pogađali, Pavlović se našao raspet protivrečnim osećanjima. Nošen vizijom sloge Srba ma gde se nalazili, nikako nije uspevao da sagleda i shvati uzroke sukoba.

"Za sad svaki čista srca Srbin, slobodno može se slatkom nadeždom pitati da će Serbija procvetati, i Srpstvo proslaviti se. Srbin će odsad Srbina grliti i ljubiti, ne gledajući rastavlja li ij Drina, Dunav ili Sava. Odsad će Srbin Srbina Srbinom a ne Švabom zvati, ako je i Cara austrijskog verni podanik, ta njega i njegov Car Srbinom zove."

"Srbinu s one strane Francuz je Francuz, Mađar je Mađar, a Nemac je Nemac, samo mu je ovdašnji Srbin trn u oku, on mu je Švaba bio. A zašto? Tom odgovoru nije ovde mesto" (...) "Zar je Ravanica u Fruškoj gori švapski monastir? Zar su Raić, Dositej, Mušicki, Stojković, Terlaić, i tolika u tuđim carstvima visokopočitana lica, Švabe bili? Zar zakone za Srbiju Švabe grade? Zar pesmu, koju je na dan miropomazanija Knjaza Aleksandra svako grlo u Beogradu pevalo, pesmu: Ja sam mlada Srpkinja, zar je, velim, tu Švaba sočinio? Dužnostima austrijskog podanika nimalo nije protivopoložena ljubov k srpskoj narodnosti...".

Pokušavajući da pronađe rešenje koje bi zadovoljilo obe strane, on je pisao:

"Da novo Srpsko praviteljstvo u smotreniju postavljanja novi činovnika treba najpre i najviše da gledi na zaslužene i sposobne sinove otečestva ili urođenike, o tom sumnje nema, to je dostojno i pravedno isto tako, kao što je mudro, da između bivših pripadšem predjašnjem Praviteljstvu činovnika kukolj od pšenice zdravo te zdravo razlikuje, da nevino možda stradavše, a, inače, mirne i miroljubive" (...) "i za budušče bezopasne ljude nanovo u službe postavi. Ali da bi novo Praviteljstvo ovostrane sposobne Srbije sasvim iz zvanija isključivati sebi preduzelo, to se od pravdoljubija i pronicateljstva njegovog ne nadamo, jer to nit' bi pravedno niti probitačno bilo; probitačno ne zato, jer zna se da Serbija tamo rođeni svoji sinova sposobni još dovoljno nema, a pravedno ne bi zato bilo, jer i ovostrani srpskih sinova mnogo je i u pređašnja vremena bilo i sad ih ima, koji su o Serbiji zaista mnogo zasluženi...".

Istovremeno, Pavlović se svesrdno trudio da ne zaoštrava već postojeći sukob. Iz tih razloga, doterivao je i ublažavao tekstove koje je objavljivao u Novinama. To je učinio i sa tekstom replike koji mu je iz Temišvara 1846. godine poslao Aleksa Simić, srpski kapućehaja u Carigradu, potom ministar finansija, inostranih poslova, pravde i prosvete i jedan od stubova ustavobraniteljskog režima. Navešćemo samo deo koji je Pavlović izostavio prilikom objavljivanja:

"Nek mi se dozvoli jošt zamoliti G(ospodina) dopisatelja gornjeg artikula, nek on kaže onamo nekima od one naše braće, nazvani Švaba, koje on zastupa, da se prođu sudenju i delanju po mitu, pa ćedu pre doći do namjerenija, inače strah me je i za ono što uživaju, jerbo ono što se zna mora se i dokazati, pa onda nema spasenija. Oni proči česni i revnosni nek mi oproste, nji se razgovor ne tiče. Istina, primječava se i među domorodnima mita, ali im ne zvoni tako jako, valjda da nisu onako krupni kao u oni, ili može biti da se u svome oku balvan ne vidi, a u tuđem i trun čini se balvanom."

Slučaj pravnika i književnika Jovana Hadžića

Potpuno suprotno Pavlović se postavio u slučaju svoga dugogodišnjeg protivnika Jovana Hadžića, književnika i javnog radnika. U momentu promene vladara u Srbiji, 1842. godine, Hadžić je važio za vatrenog pristalicu Karađorđevića, prijatelja i savetnika čelnih ljudi ustavobraniteljskog režima. Kao istaknuti pravnik, u Srbiju je došao prvenstveno radi izrade Građanskog zakonika. U isto vreme, u politički nestabilnoj situaciji, nastaloj proterivanjem Vučića i Petronijevića iz Srbije, kao jedna od najeminentnijih ličnosti među Srbima iz Austrije, koja je uživala naklonost najuticajnijih krugova u bečkoj vladi, Hadžić je svojim uticajem mogao biti od presudnog značaja na politiku monarhije u kritičnom periodu kroz koji je prolazila novouspostavljena vlada u Srbiji od svog konačnog učvršćenja, i predstavljati neku vrstu potpore tada još neučvršćenom režimu. Iako višestruko koristan i Srbiji i ustavobraniteljima, svojim zahtevima za neumereno visokom platom i nadmenim ponašanjem, Hadžić je često bio napadan a njegov rad obevređivan. U trenutku kad je došao u otvoren sukob sa Vučićem oko Građanskog zakonika, ostavljen od Stojana Simića i drugih dojučerašnjih prijatelja, razočaran, on je zauvek otišao iz Srbije.

"Zagrljaji braće su posve ladni, osobito sa braćom koju ne držimo za rođenu"

Loše prikrivenom zluradošću, Pavlović je zabeležio u Novinama sve ove napade na Hadžića. Objašnjenje za takvo njegovo postupanje treba tražiti u predistoriji njihovih međusobnih odnosa. Sukob između Hadžića i Pavlovića, koji se začeo još 1832. godine u Matici srpskoj smenjivanjem Hadžića sa položaja predsednika, nastavljen oko "Sitnica jezikoslovnih" 1839. godine, dostigao je vrhunac pokušajem Hadžića da ugasi Serbske narodne novine inicijativom za pokretanje u Novom Sadu Obštih novina srbskih sa literarnim dodatkom Književnij sad, jula 1846. godine. Pokretanje novog srpskog lista, u trenucima kad su njegove Novine jedva opstajale usled malog broja pretplatnika, kod Pavlovića je moralo izazvati osećaj stavljanja soli na ranu. Time se može objasniti njegovo oštro i beskompromisno reagovanje koje se ticalo Hadžića.

Zanimljivo je, za kraj, navesti delove pisma koje je Jovan Stejić, lekar, načelnik saniteta, glavni sekretar Državnog sovjeta, književnik i veliki protivnik Vukove jezičke i pravopisne reforme, uputio iz Beograda 15. marta 1851. godine kao odgovor Teodoru Pavloviću. Ono ne zahteva dodatna objašnjenja, a izvrsno odslikava situaciju u Srbiji pedesetih godina vezanu za problem "nemačkara":

"Ti mi pišeš, da si na tu misao došao, da se sasvim ovamo k nama u K(njaževinu) Srbiju preseliš, i išteš, da ti izjavim, šta ja o tom mislim. Evo ti odgovora, ali, uveren budi, iskrenog bratskog odgovora. Nama dobra nema nigdi: to nam je što nam je, znaj, i Dositej kazao; od onda dosad naša sudbina nije se preinačila. Ti se pozivaš na tvoju ljubav i na tvoje zasluge prema nama ovde; čudo, ti misliš, da smo mi bolji i pametniji, nego vi tamo na onoj strani. I kod nas se ljubav i zasluga nagrađuje i priznaje, kao kod vas u carstvu; mi idemo za vašom civilizacijom nije drugačije. Jednim slovom: "objatija (zagrljaji) braće" su posve ladna, osobito na braću, koju ne držimo za rođenu; Sapienti sat! Gdi si, tu si; muči se kako te Bog uči; ali se uzmi na um, da ono malo, što veliš da mož' tamo dobiti, ne izgubiš za ono, što, koliko su meni okolnosti poznate, dobiti nećeš moći. Čudim ti se, što još ne znaš, šta će to reći "švaba"! To nije Nemac ni Germanac, nego Srbin Vojvođanin, onostranac. Stara ga se je majka odrekla! Za vas nema Srpstva, do tamo u Vojvodstvu, pa kakvo je takvo je, do božije volje" (...) "Uzmi savet, kakav je, a ne kao što ga ti i ja želimo viditi i imati" (...) "međutim, znam, šta će reći nadežda; ti se nadaš, pa misliš: al' ako se moja molba usliši, i ja dobijem službu u Srbiji, kako ćemo onda, Steiću? Da Bog da! Ja ti ne pišem ni u ime vladara, ni njegovih popečitelja, koje spominjem, nego samo od svoje strane i po onome, što vidim i znam. Istina, jošt je i g(ospodin) Stojan Simić moga mnenija o tebi i o tvojoj ovoj nameri...".

PRAVDOJUB O ŠVABURIJI

Atmosferu netrpeljivosti koja je vladala u Srbiji prema Srbima iz monarhije, takozvanim "švabama", "nemačkarima" ili "švaburiji", polovinom XIX veka u živim bojama dočarava pesma, pisana u desetercu, koju je potpisao izvesni "Pravdojub". Ona uspešno odslikava raspoloženje Srba iz Kneževine prema došljacima i u značajnoj meri potvrđuje navedene uzroke nastajanja netrpeljivosti.

Kad ti dođe tužan u Beograd,

Pa pogleda Sovjeta narodnja,

Pa pogleda kneže dvore tvoje,

Pa pogleda naše pravosudstvo,

Prosveštenje budućnost Srbije,

Popečenje vnutrašnji dela,

Finansiju gdi se blago stiče,

I sudnice male i velike,

Sve to brate nemačkar pretisko,

I prva je mesta zauzeo,

Pa on čini što je njemu drago!

Jao tužan šta da dalje kažem!

Kad doznado ko je popečatelj

Pravosudstva i prosvete naše,

Mal' me kneže udar ne porazi!

Ta Janković kog su proterali,

Jošt iz škole kao nevaljalca!

Nevaljo je bio pa i osto,

Pa lažom se kod vas udvorio

Te tako je prvo mesto uzo,

Ej Srbine šta si dočekao!?

Dalje pođo poznat načalnike,

Načalnike i baš sekretare,

Al da vidiš čuda neviđena,

Sve su stranci braćo načalnici,

Načalnici pa i sekretari:

Neki Milić i Neki Popović,

Neki Nikolić i Knežević Crni,

Neki Popić pa i Dimšić gadni,

Neki fisikus pa i Obradović,

I Bog Sveti znade kakvi nema,

Skupili se s koca i konopca,

Sve begunci pa i nevaljalci,

Dezertirci i konjokradice

Da araju našu otadžbinu

Koju no smo krvlju zalevali

I grobov'ma tužnu okitili!

Sukobi mentaliteta i rastakanje jedinstva srpskog naroda

Srbi iz Austrije, kao budući službenici administracije, na poziv srpskih vlasti, u većem broju počeli su da prelaze u Srbiju po okončanju Drugog srpskog ustanka, posle uspostavljanja mira. NJihovim dolaskom Srbija je, koliko je to u datom trenutku bilo moguće, zadovoljila potrebe za stručnim i obrazovanim ljudima, čime je obezbedila kakvo-takvo funkcionisanje državnog aparata. Sticajem okonosti, "švabe" su bile iskorišćene od strane ustavobranitelja u borbi protiv Obrenovića i za njihovo obaranje. Već od sredine veka, ubrzo posle revolucije 1848/49. godine, "prečani" su počeli da gube mesto i onu ulogu koje su dotle imali u Srbiji. Postepeno, ali neprestano njih su potiskivali mladi i školovani intelektualci iz Srbije. Borba protiv "švaba", koja je u suštini bila socijalnog i političkog karaktera, prerasla je u borbu protiv "prečanskog" kulturtregerstva, dobila je vid borbe pokrajinskih suprotnosti, povremeno je poprimala osobine sukobljavanja dvaju međusobno suprot-stavljenih mentaliteta i različitih kultura, a nepovoljno je uticala i na međusobne odnose Srba s ove i sa one strane Save i Dunava, jer je podgrevala partikularnu svest i time rastakala duhovno jedinstvo srpskog naroda.

Izvor: Srpsko nasleđe