ZS logo sajt

Gerasim Zelić

gerasim

Gerasim Zelić
(Žegar, Dalmacija, 11. juni 1752 — Budim, 26. mart 1828)

Kaluđer i arhimandrit u manastiru Krupi, episkopski vikar u Dalmaciji i Boki kotorskoj. Mnogo je putovao, delom iz lične želje, delom je bio prisiljen kao mletački emigrant. Bio je dva puta zatočen, jedanput u Beču, a drugi put u Budimu.

Po ugledu na Dositeja Obradovića napisao je autobiografiju, ali nije uspeo da se po literarnoj vrednosti stigne do svog uzora. Živ i čitak način izlaganja, obilje zanimljivih životnih i kulturnoistorijskih podataka, posebno o Dalmaciji njegovog vremena, karakterišu ga ipak kao uspešnog pričaoca.

U autobiografiji nije uvek potpuno otvoren i tačan. Najčešće je prećutao one okolnosti iz svog života koje bi ga učinile sumnjivim vlastima.

Zelić je imao i slikarsih ambicija, ali nije uspeo da ih ostvari. Ostao je na skromnim ikonografskim pokušajima.

gerasim1gerasim2