ZS logo sajt

Avdo Karabegović – Hasanbegov

Avdo karabegovic

Avdo Karabegović – Hasanbegov

(Modriča, 25. avgust 1875 – Loznica, 18. decembar 1908[1])*

Srpski pesnik i nacionalni radnik iz Bosne i Hercegovine.Avdo Karabegović i Osman Đikić bili su među nosiocima srpske priče u Bosni kod Srba-muhamedanaca.

Godine 1898. javlja se Avdo Karabegović u » Bosanskoj Vili « sa pesmama Crnoj Gori i njenom junaštvu; peva Branku Radičeviću, Marku Kraljeviću, V. Karadžiću, »Vijencu«, srpskom pravoslavnom pevačkom društvu u Brčkom. A. Karabegović Hasanbegov javlja se sa pesmom »Kosovkinja« u kojoj žali za bratskom neslogom. 1907. Avdo Karabegović šalje poslanicu Ševkiji Gluhiću u kojoj ga podseća na nekad slavnu srpsku istoriju.

Za života, objavio je dve zbirke pesama: Pobratimstvo (zajedno sa O. Sulejmanpašićem Skopljakom i O. Đikićem)u Beogradu 1900, i Pjesme, takođe u Beogradu 1905. godine.Među pesmama naročito ciklus ljubavnih pesama Sa istočnog Parnasa i njegove Emire. U izuzetne stihove ubrajaju se pesme poput Đul Bejazo, Đul miriše, Doću ti draga, doći, Mesečina.Pisao je u Bosanskoj Vili, Zori, Pravdi, Beogradskim novinama, Brankovom kolu, Delu. Avdo je pripadao naročitoj plejadi srpskih romantičara, zanesenih lirskih i nacionalnih pesnika. Umro je od tuberkuloze u Loznici, a sahranjen je u Beogradu. Posmrtni govor održao je Branislav Nušić. Postojala su dvojica Karabegovića, Hasanbegov i A. K. Srbin. Ovaj drugi je bio učitelj u osnovnoj školi u Malom Zvorniku (Srbija) od 1905. do 1908. Bili su rođaci. Obojica su bili pesnici sa izrazitim srpskim nacionalnim predznakom.

Reference

1) Srpski biografski rečnik, tom 4, Matica srpska, Novi Sad, 2009. godine

Literatura
Hamza Humo, Nacionalizam u bos.-herc. književnosti, Sarajevo, 1929
Spomenica Avde Karabegovića, Beograd 1909.
Pjesme, Beograd 1905.
Pobratimstvo, Beograd 1900.

avdo karabrgovic hasanbegov1

nastavak

avdo karabegovic hasanbegov nastavak 1904

"Bosanska vila" 1904.god.

a karabegovic

 

akarabegovic hasanbegov1akarabegovic hasanbegov2

"Bosanska vila" 1900. god.

avdo karabegovic hasanbegv 1904

"Bosanska vila" 1904. god.

avdo k1avdo k2

 

 

avdo kolo 1897 1avdo kolo 1897 2

"Brankovo kolo" 1897

avdo1avdo2

avdok

"Brankovo kolo" 1897.

 

*****

* Navedena godina smrti Avde Karabegovića Hasanbegovog vjerovatno je netačna jer u "Bosanskoj vili" za godinu 1903. pojavila su se dva kratka članka o grobu i podizanju spomenika ovom srpskom piscu.

a karabegovic grob 1903 br 8 str 158

"Bosanska vila" 1903.godina, br.8, str.158

akarabegovic1903 br 11 12 str 230 spomenik

"Bosanska vila" 1903.godina, br. 11 i 12, str 230