ZS logo sajt

Vlado S. Milošević

vm

Vlado S. Milošević

(1901—1990)

Srpski akademik, kompozitor, etnomuzikolog, horovođa i pedagog.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Banjaluci, gdje dobija i prve muzičke osnove. Studije, prvo istorije i geografije završio u Beogradu, a potom i muzike, pedagoški smjer, u Zagrebu. Predavao na Učiteljskoj i Muzičkoj školi u Banjaluci i Nišu, radio u Muzeju Bosanske krajine, dirigovao horom SPD „Jedinstvo“.


Kao kompozitor, Vlado Milošević je počeo s harmonizacijama i obradama za hor, prešao na solo pjesme, napisao rukovet Pjesme sa Zmijanja, što je horska sublimacija njegovog odnosa prema narodnoj pjesmi i stvaralačkom pristupu folkloru, da bi poslije rata komponovao više kamernih i orkestarskih djela, dajući kao krunu svom stvaralaštvu, u formalnom smislu, operu „Jazavac pred sudom“.

Kao melograf obišao je gotovo svako selo Bosanske krajine i zabilježio sve vrste narodnog pjevanja. Većinu zapisa je transkribovao i objavio u četiri knjige, kojima je kasnije pridodao knjigu o sevdalinci, dvije zbirke pjesama iz NOB-a i knjigu „Ravna pjesma“.

Za izuzetne doprinose u svim oblastima svog rada, Vlado Milošević je dobio više državnih nagrada, a bio je i član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Na širem prostoru nekadašnje Bosanske krajine, Vlado Milošević je svojim djelovanjem obilježio dvadeseti vijek.

Muzej Vlade Miloševića se i danas nalazi u jednoj od starih Banjalučkih vila na takozvanom Carskom drumu. To je kuća u kojoj je Vlado zadnjih godina stvarao a vile bi uskoro trebale da budu proglašene zaštićenim spomenicima.

Više na:http://www.vladomilosevic.rs.ba/