ZS logo sajt

Slikari

Vojo Dimitrijević

vdimitrijevic

Vojo Dimitrijević

(20. maj 1910, Sarajevo; 12. august 1980, Sarajevo)

Dimitrijević je rođen u Sarajevu 1910. godine. Njegov slikarski talenat je otkriven još u gimnazijskim danima, a nakon što je na izložbi đačkih radova u Pragu osvojio prvu nagradu, životni put mu je bio jasan. Slikarstvo je studirao u Beogradu, a potom u Parizu proveo godinu dana na usavršavanju kod poznatog slikara Andrea Lota.

Spiridon Špiro Bocarić

spiro bocaric

Spiridon Špiro Bocarić

(1876 - 1941)

Rođen 24. maja 1876. godine u Budvi, a ubijen je, bačen u Šaranovu jamu (Jadovno) kod Gospića 19. jula 1941. od strane ustaša. Bio je slikar, upravnik Muzeja Vrbaske banovine u Banjoj Luci i jedan od začetnika filmske produkcije u ovom dijelu današnje Republike Srpske.

Kosta Hakman

Kosta Hakman

Kosta Hakman
(Bosanska Krupa, 22. maj 1899 — Opatija, 9. decembar 1961)

Srpski slikar i likovni pedagog. Rođen je u Bosanskoj Krupi, 22. maja 1899. godine kao treće dete Mihaila Hakmana, sudije i Darinke Đurić, učiteljice.Osnovnu školu završio je u Tuzli, gradu od oko 2.500 stanovnika, koji je početkom veka bio važan administrativni, kulturni i verski centar Istočne Bosne.

 

Nikola Graovac

n graovac

Nikola Graovac
(Vrebac, 19. maj 1907 — Topola, 16. januar 2000)

Srpski slikar. Jedan je od najvećih majstora kolorističkog ekspresionizma u srpskom slikarstvu 20. veka. Rođen je u Lici, u selu Vrebac kod Gospića 1907. godine kao 14-to, najmlađe dete u kući Graovčevih.

Pero Popović

 peropopovic

Pero Popović

(Prijedor,1881.- Sarajevo,1941.)

Slikar i učitelj crtanja.Akademiju likovnih umetnosti u Pragu upisuje 1904. U opštoj školi provodi pet semestara u klasi profesora Vlahe Bukovca i dva semestra u specijalki kod profesora Františeka Ženišeka.

Vojin Bakić

vojin bakic1

Vojin Bakić

(Bjelovar, 5. jun 1915 — Zagreb, 18. decembar 1992)

Srpski vajar i slikar i jedan od najpoznatijih Srba u Hrvatskoj.Vojin Bakić je bez sumnje jedan od najvećih hrvatskih vajara 20. veka, umetnik evropskog formata: autor koji je uspeo da u avangardizma apstrakcije ostvari monumentalnost i neposrednost koje su, tradicionalistički gledano, obeležja klasične figurativne skulpture.

Toror Švrakić

todor svrakic naslovna

Todor Švrakić

(Prijedor, 10. mart 1882.- Sarajevo, 5. decembar 1931.)

Prvi školovani slikar sa prostora Bosne i Hercegovine. Sin drvodjelje, sa 16 godina odlazi u Beograd gdje pohađa privatnu slikarsku školu Riste i Bete Vukanović, da bi školovanje produžio kod Paje Jovanovića u Beču i kasnije u Pragu.

Stojan Aralica

Stojan Aralica

Stojan Aralica

(Škare, Otočac, 24. decembar 1883 — Beograd, 4. februar 1980)

Srpski slikar i grafičar, koji je bio član ULUSa, SANU i JAZU.
Stojan Aralica, slikar i grafičar, prve pouke iz slikarstva dobio je u privatnoj školi Henriha Knira u Minhenu.

Sreten Stojanović

SretenStojanovic

Sreten Stojanović

(Prijedor, 2. februar 1898 — Beograd, 29. oktobar 1960)

Srpski akademski vajar, crtač, akvarelista, teoretičar, likovni kritičar, pedagog i javni radnik, dekan Likovne akademije u Beogradu i član SANU.

Lazar Drljača

lazar drljaca1

Lazar Drljača

Slikar moderne srpske likovne umjetnosti prve polovine XX vijeka.
Rođen je 13. 10. 1883.g u selu Blatna kod Novog Grada. Osnovnu školu je završio u mjestu Otoka. 1896. g. upisuje Zemaljsku zanatsku školu u Sarajevu – smjer bravar nakon čega završava i Zemaljsku Tehničku školu.

Branko Radulović

Branko Radulovic slikar

Branko Radulović

(Mostar,1885–Skoplje,1915)

Iako je slikar Branko Radulović za svega trideset životnih i desetak kreativnih godina zaokružio ciklus koji stoji u samom vrhu srpskog impresionizma, o njemu je ostalo malo zabilježeno, a djela su mu danas, najprije nemarom struke, rasuta i nedovoljno istražena.Zvanično se školuje u Beogradu i Pragu, a rukopis je izgradio u Parizu.

Napomena: Cijeli rad možete pročitati u slijedećem pdf dokumentu, pošto je obiman i sadrži dosta fusnota što iskače iz uobičajene forme ovoga sajta.

Simeon Roksandić

sroksandic

Simeon Roksandić
(1874. - 1943.)

Simeon Roksandić vajar, (Majske Poljane Glina, 14. maj 1874 — Beograd, 12. januar 1943), pripada najstarijoj generaciji srpskih vajara. On je predstavnik srpskog akademizma, vezanim za prve početke razvoja srpske skulpture.

Sava Šumanović

sava sumanovic sava

Sava Šumanović

(1896-1942)

Jedan od najznačajnijih slikara srpske umetnosti 20. veka.
Sava Šumanović je rođen 24. januara 1896.godine u Vinkovcima, gde je njegov otac Milutin bio šumarski inženjer.

Đoko Mazalić

mazalic

Đoko Mazalić

(Kostajnica, 1888. – Sarajevo, 1975.)

Slikar Đoko Mazalić je rođen 23. aprila 1888. godine u Kostajnici. Otac mu je umro dvije godine nakon njegovog rođenja. Majka mu se preudala, pa je zbog očuh-ovog posla već u sedmoj godini napustio Kostajnicu i živio u Prnjavoru, Prijedoru, Banja Luci, Trebinju, Dubrovniku i Sarajevu.

Petar Omčikus

omcikus p

Petar Omčikus

(Sušak-Rijeka, 6. oktobar 1926. - )

Srpski slikar i član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji živi i radi u glavnom gradu Francuske, Parizu. Njegovo delo obuhvata veliku većinu slikarskih žanrova, a karakteriše ga duh Mediterana. Rođen je 1926. godine u Sušaku kod Rijeke, a od 1937. godine živi u Beogradu.

Branko Miljuš

br miljus1

Branko Miljuš

(Gornja Dragotinja kod Prijedora 22. mart 1936. — Beograd 29. februar 2012.)

Završio je slikarski odsek na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1958. u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića i magistraske studije grafike kod profesora Boška Karanovića 1961.

Mica Todorović

mica todorovic

Mica Todorović

(Sarajevo, 1900 – Sarajevo, 1981)

Rođena je 1900. godine u Sarajevu, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Zagrebu.Tokom Drugog svjetskog rata bila je uhapšena, osuđena i odvedena prvo u logor u Jasenovcu, a zatim i u neke koncentracione logore u Njemačkoj.

Ksenija Divjak

ksenija divjak slikarka

Ksenija Divjak

(1924. - 1995.)

Slikarka, rođena je 1924. godine u Ivanić Gradu u Hrvatskoj. U Zagrebu je živela do 1941. godine, kada kao izbeglica dolazi u Beograd. Godine 1943. upisuje se na Umetničku akademiju u Beogradu, na kojoj diplomira 1949. Bila je član Beogradske grupe i Lade.

Jovan Bijelić

jbijelic

Jovan Bijelić

(Kolunić kod Bosanskog Petrovca, 19. jun 1886 – Beograd, 12. mart 1964)

Srpski slikar,jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata.
Studirao je u Sarajevu kod J. K. Janevskog, a zatim u Krakovu 1909-1913. kod T. Aksentovića, L. Vičulovskog i J. Pankijevića.